Rossing startet sin karriere i Trønder-Avisa som avisbud-vikar for 20 år siden – på sykkel. Veien videre til redaksjonen var derfor kort. I juni 2008 hadde han sin første jobb som nyhetsjournalist i Trønder-Avisa, før veien videre førte ham innom både Under Dusken, VG og Kommunal Rapport.

I 2018 ble han ansatt som politisk journalist i Nationen, før han returnerte til Trønder-Avisa og Trøndelag som nyhetsredaktør i feruar 2020.

SE PRESENTASJONEN AV SJEFREDAKTØREN:

– Har stått fjellstøtt

Avtroppende sjefredaktør John Arne Moen er svært godt fornøyd med valget av Rossing som sin etterfølger.

– Den nye sjefredaktøren kjenner avisa og de ansatte svært godt, og har gjennom det siste året vist at han evner å lede redaksjonen på en svært solid og målrettet måte. Vi skal ikke glemme at vi de siste månedene har vært gjennom alt fra permitteringer til flere perioder med hjemmekontor, samtidig som vi har gjennomført en krevende migrering på alle plan fra Polaris Media til Amedia. I alt dette har Sivert Rossing stått fjellstøtt og både klart å holde nyhetsproduksjonen oppe, samtidig som omstillingene har gått så å si knirkefritt, sier Moen.

Flere gode kandidater

Ifølge John Arne Moen, som nå går inn i en rendyrket rolle som konsernsjef for hele medieselskapet, var det flere svært gode kandidater med i prosessen.

– Styret har jobbet med kandidater både regionalt og nasjonalt, og har også fått ekstern bistand fra et av landets mest erfarne miljøer når det gjelder rekruttering av ledere i mediebransjen. Til sjuende og sist satt man igjen med Sivert Rossing. Vi tillater oss å være litt stolt over at en intern kandidat til slutt viste seg å stå igjen som den beste da valget ble tatt, slår Moen fast.

– Har tatt ansvar

Klubbleder for NJ, Monica Irén Solberg Susegg, har vært med i ansettelsesutvalget. Hun tror Rossing vil fylle rollen som sjefredaktør på en god måte.

– Vi kjenner Sivert godt som en solid journalist. Nå har han vært nyhetsredaktør i et av de heftigste nyhetsårene i nyere tid, og han har attpåtil vært fersk i rollen. Han har tatt ansvaret både som nyhetsredaktør og personalleder i en svært tøff tid på strak arm, og vi tror han kommer til å gjøre en like god jobb som sjefredaktør for avisa.

Spennende tid

– Dette gleder jeg meg mye til. Trønder-Avisa er en utrolig morsom arbeidsplass, hvor vi hver dag har gode diskusjoner om hvordan vi lager et best mulig produkt. Nå får jeg mulighet til å lede redaksjonen inn i en svært spennende tid, sier Sivert Rossing.

Han sier at Trønder-Avisa er inne i en svært god tid.

– Vi opplever en sterk vekst i antall abonnenter. Både det og andre indikatorer viser at vi har en positiv utvikling. Jeg ser det som en stor tillitserklæring fra styret at man finner en intern kandidat til jobben som sjefredaktør. Det viser at man har tro på vårt prosjekt.

Han har store ambisjoner for avisa videre.

– Min visjon for Trønder-Avisa er klar. Vi skal hver dag vinne nyhetskampen om det som skjer i vårt nærområde, og vi skal være en samfunnsaktør som setter politisk dagsorden, synliggjør konsekvenser av lokal og nasjonal politikk og som skaper debatt. Som nyhetsredaktør har jeg vært med å forme dette arbeidet. Nå skal jeg ta det videre. Det er en utrolig spennende tid i trøndersk presse. Lenge var mediebildet definert, men det siste året har svært mye endret seg. Vi møter hver dag tøff konkurranse fra flere hold, som jeg mener vi møter offensivt. Vi har evnet å satse lokalt, blant annet med lanseringen av iLevanger, og vi tar nå en lederrolle i å gjenopplive den politiske debatten i Trøndelag gjennom satsingen Trønderdebatt.