Dette har kommunene hatt i koronautgifter så langt

Siden landet ble nedstengt, har kommunene hatt store koronautgifter.