Disse 19 prosjektene har fått støtte i Verdal og Levanger

Et regionalt næringsfond for Verdal og Levanger ble i år tilført fem millioner kroner. Nå er over halvparten gitt ut.