Disse trønderske kulturaktørene har søkt kompensasjon

Steinkjerfestivalen, Scene Midt og Rai Rai Entertainment er blant de 1.527 kulturarrangørene som har søkt Kulturdepartementet om kompensasjon for tapte billettinntekter.