(Trønderdebatt)

Det er ikke SV, MDG og Rødt som har gått fram i distriktene, men Ap og Senterpartiet. Nå kommer forventningene til å skrus gjennom taket.

Mange har tatt for gitt at sonderinger mellom Ap, SV og Sp ville gi en rødgrønn flertallsregjering.

Mye talte for det, ikke minst at en slik konstellasjon ville være styringsdyktig og stabil. Det hadde særlig Ap-leder Jonas Gahr Støre tjent på. Men det var hele tiden noe som ulmet både i forhandlingsrommet og i partiorganisasjonene: Forholdet mellom SV og Sp. Mange av profilene i de to partiene er byttet ut siden forrige rødgrønne regjering gikk av i 2013, men i organisasjonene er det dyp skepsis - og i høyeste grad reelle politiske motsetninger.

Les også

Valgvinnere uten vei til makt

Det ser ut til at klima og fordelingspolitikk til slutt ble utslagsgivende for at SV trakk seg fra sonderingene, men det kunne like gjerne vært Senterpartiet som gikk - på spørsmål om vern, distriktspolitikk, statlig overstyring eller andre klima- og miljøsaker.

Nå får Trygve Slagsvold Vedum det trolig som han vil. Landet vil trolig få en Ap-Sp-regjering, som kan veksle mellom SV, KrF-Venstre og Høyre-Frp i noen saker. Det er drømmen for den borgerlige siden i Sp, som har vegret seg for å bli fanget mellom SV, Rødt og MDG på venstresiden.

Det er også på mange måter drømmen for Distrikts-Norge. I mange distriktsfylker har Ap og Sp ikke bare flertall, de nærmer seg to tredels oppslutning. Det er denne konstellasjonen mange har ment vil kvittere ut distriktspolitikken de har ønsket seg i åtte år.

Men selv om mange nå er fornøyde, trenger ikke dette bli behagelig for Vedum og Støre. For nå kommer forventningene. En Ap-Sp-regjering er nødt til å levere en helt klar retning på desentralisering av samfunnet, rovdyrpolitikk, fordeling av ressurser til kommuner og distrikter og en «mer fornuftig» politikk på skatt og avgift. Regjeringen må også levere på alle strukturene som er kritisert. Det holder ikke å reversere Viken, her må det komme reelle nye oppgaver til fylkeskommuner og kommuner, det må lages en helseforetaksstruktur som har forankring, politiet må både gjenopprettes og utvikles i distriktene og den enorme klimaomstillingen vi skal gjennom må betales for.

Selve regjeringsforhandlingene kommer til å gå ganske knirkefritt. Men å skulle snu trendene som påvirker samfunnet på makronivå kan bli knalltøft.

Les også

Støres nederlag - Sps seier