Den store økningen i eiendomsskatt går utover bedriftene i Steinkjer. Det rammer alle typer bedrifter, både store og små, lønnsomme og ulønnsomme, de som eier eiendom og de som leier, i alle bransjer.

Eiendomsskatt går også utover barnehagene! Mange av barnehagene i Steinkjer har nå fått store skatteregninger. Barnehagene må kutte andre kostnader for å få råd til å betale skatten. De private barnehagene har en svært stram økonomi allerede. Fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2021. Hva skal kuttes? Man kan for eksempel kutte vikarer ved sykdom hos ansatte, leker, læringsmateriell eller kurs for ansatte. Uansett hva som kuttes vil det gå utover barna våre!

Høyre mener at pengene bør brukes på barna i stedet for å dekke høye kostnader på rådhuset. Høyre foreslo derfor i kommunestyret at private barnehager og skoler skulle slippe å betale eiendomsskatt. Forslaget ble nedstemt av alle unntatt Høyre og sju representanter. Dårlig for barna, dårlig for Steinkjer!

Eiendomsskatt på barnehager skaper forskjeller mellom barna. Kommunale barnehager er unntatt eiendomsskatt. Noen private barnehager slipper hvis de leier av grendehus eller samfunnshus. Grendehus er nemlig unntatt eiendomsskatt. Med eiendomsskatt på private barnehager bryter kommunen med et veldig viktig prinsipp: nemlig at kommunale og private barnehager skal likebehandles økonomisk.

Det er ikke sånn at alle bedriftseiere er rikfolk som bare kan hente tusenlapper ut av madrassen når det kommer ei regning. De private barnehagene i Steinkjer er ikke eid av store konsern med store overskudd. Det er foreldre-eide barnehager og små bedrifter. De bidrar til mangfold, valgfrihet og et mer attraktivt Steinkjer.

Høyre er bekymret for fremtiden til de private barnehagene. Ordinære private barnehager hadde ifølge PBL en resultatmargin på 0,8 prosent, ned fra 2,5 prosent i 2018. I tillegg var det realnedgang i tilskuddene i fjor, dvs. at tilskuddene økte mindre enn lønns- og prisveksten. På toppen av det hele har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet at regjeringen vil komme med en «ny kraftig pakke med innstramminger» i økonomien til de private barnehagene. Motstanden mot private øker med denne regjeringen. Dette vil vi ta opp på Høyres landsmøte til helgen. I Steinkjer øker Sp eiendomsskatten.

Verdier må faktisk skapes før de kan deles. I barnehagesektoren er det ikke mer igjen å dele, hvis man ikke skal ta fra ungene lekene. Nei, kommunen må heller få orden på egen økonomi i stedet for å sende regningen til barna.

Høyre vil legge til rette for de private barnehagene slik at vi fortsatt kan ha et mangfold av gode barnehager i hele kommunen. Det vil gjøre Steinkjer mer attraktiv for barnefamilier. Det trenger vi for å kunne ønske flere velkommen til Steinkjer!