Birgit (89) fikk avslag – men nå kan en tom fløy bli flyktningebolig

Åtte mindreårige flyktninger kan bli de nye beboerne i en ledig fløy ved Inderøyheimen. Det opprører søsknene Berg, som nylig fikk avslag om sykeheimsopphold for sin 89 år gamle mor.

89 år gamle Birgit Berg fra Røra ytes hjemmebasert omsorg av Inderøy kommune. I desember fikk Birgits datter Eli og hennes søsken avslag på søknaden om korttidsopphold på Inderøyheimen for moren – med begrunnelsen plassmangel.  

Ekstra

Trønder-Avisa skrev tirsdag om at Inderøy kommune har fått en ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette i alt 32 flyktninger i år, derav åtte enslige, mindreårige flyktninger. I den forbindelse tilrår rådmannen overfor formannskapet at kommunen innfrir anmodningen og at en ledig fløy ved Inderøyheimen brukes som bolig.