– Organiseringen er opp til idretten selv

May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur, ønsker ikke å gå inn på hvorfor idretten ikke er nevnt i Trøndelagsutredningen.

Lar idretten bestemme: Fylkesråd May Britt Lagesen mener det er opp til idretten å bestemme sin framtidige organisering i et Stor-Trøndelag. Foto: Sivert Rossing 

Ekstra

– Særkretsene er jo allerede organisert forskjellig. Trøndersk fotball er samlet i en krets, mens håndball har tatt steget ut i en enda større region. Det er viktig at idretten nå bygger på de erfaringene disse særkretsene har gjort, både hva som fungerer og hvilke områder man kan bli bedre på, sier May Britt Lagesen som i kraft av å være fylkesråd for utdanning og kultur også er «idrettsminister» i Nord-Trøndelag.