Ansatte går ned i lønn for å redde bedriften

Siden 2013 er staben i praksis halvert. Nå går ansatte ved CNC Produkter med på fem prosent lønnsnedgang. Til gjengjeld får de 20 prosent av overskuddet dersom bedriften går i pluss i år.

Nils Einar Hønnås, Torjørn Humstad, Inger Lise Viken og Arvid Penna Steen 

Vi har nå vært gjennom noen gode år, og er nå inne i noen år som ikke er fullt så gode, og det er naturlig at det også gjenspeiles i lønna.

Arvid Penna Steen, daglig leder og medeier
Ekstra

CNC produkter ble etablert i 1989 og var i mange år en typisk underleverandør til andre deler av industrien. Fra år 2000 fikk bedriften stadig flere kunder i leverandørindustrien til oljeindustrien. Stadig stigende oljepriser og høyt tempo i utvinning, boring, feltutbygging og vedlikehold gjorde at det var stor etterspørsel etter mekaniske deler produsert ved avanserte CNC-styrte maskiner.