Støtter kornbøndene i et historisk dårlig år

2015 blir et historisk dårlig kornår i Nord-Trøndelag. Mange kornbønder mister halve inntekten sin som følge av krisen.

Fylkesleder Asbjørn Helland (t.v.) og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag kan trygt slå fast at 2015 blir et uår for kornbøndene.  Foto: Erik Waatland

Ekstra

2015 kommer til å gå inn i historiebøkene. Nord-Trøndelag opplever det verste kornåret noensinne, ifølge Fylkesmannen. Mange åkrer ser dårlige ut som  følge av drukning og næringsmangel. Nå frykter Norges Bondelag store økonomiske konsekvensene for næringa.