Georg Dreier Antonsens blodige martnasfinale

Skulle skarpskytterne skyte eller få en øks i hodet?

Georg Dreier Antonsen gikk i nærkamp med både politikorps og skarpskyttere. Dette bildet fra torget på Steinkjer er fra 1910. 

Ekstra

Steinkjermartnan 1913: «Vår ellers fredelige by blev i gaar skueplads for en begivenhet som ledet tanken på amerikanske forhold eller hendinger i en europeisk storby»