Etterlyser både politi og foreldre

Både politiet og foreldre bør være bedre til stede for å forebygge rusmisbruk blant unge, mener rustjenesten i Levanger.