Får ikke skadefelle ulv i Lierne

Fylkesmannen i Trøndelag har avslått søknad om skadefelling fra Meahlkoen sijte.