Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag torsdag.

Det er særlig Fosen-sida som kan bli rammet i Trøndelag, ifølge farevarselet.

Årsaken er at det ventes 60–90 millimeter med nedbør enkelte steder. Dette fører til økt vanntilførsel i et område der grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken allerede er høy.

Snøgrensen vil ligge på cirka 300 moh. i indre strøk og 800 moh. i ytre.

Bygevær gjør at nedbørmengdene vil variere. Skredfaren vil være størst der det kommer mest nedbør, og i områder der nedbøren faller som regn, opplyser Meteorologisk institutt.

Farevarselet gjelder fra torsdag morgen og ett døgn fram i tid.