Felttoget i Nord-Trøndelag

Vi følger felttoget

Dag for dag følger vi dramatikken fra krigens inntog i Nord-Trøndelag. I dag kan du følge med på kartet og lese hva som skjedde på samme dato i 1940. Hver dag fra 9. april og fram til kapitulasjonen 5. mai publiserer vi kart og artikler på samme dato som de skjedde.

Betingelsesløs kapitulasjon

5. mai: Oberst Getz og oberst Wettre bekrefter kapitulasjonssvtalen.

Fiendene møtes på Asphaugen

4. mai: Major Knutsen og kaptein Haaland møter den tyske obersten Krätzer på Asphaugen. Krätzer forlanger betingelsløs kapitualsjon av de norske troppene i Nord-Trøndelag.

Alene mot tyskerne

3. mai: England og Frankrike har forlatt Nord-Trøndelag. Oberst Getz ser at videre kamp vil føre til en tilintetgjørelse av de norske troppene - og ser ingen løsning som vil fremme et militært mål.

De allierte forlater Trøndelag!

2. mai: De restrerende franskmennene ble angrepet på Hjellebotn. Nå ble det hasverk med å sprenge vegsperringer på vegen mellom Namsos og Steinkjer og dermed holde fienden unna Namsos. General Audet informerer endelig Getz om de alliertes retrett.

Planlegger angrep på Steinkjer

1. mai: De norske avdelingene ligger i trening og planlegger det avtalte angrepet på Steinkjer.

Dramatiske døgn - Namdalseid bombes

30. april: Uopphørlig tysk flyaktivitet over Namsos og Namdalseid legges i grus.

Retrett tilbake til Namsos og Snåsa

29. april: Franske og britiske soldater har ikke noe valg. De må starte tilbaketrekkingen til Namsos og troppene ombord på skip som skal hjemover.

Gir opp Namsos - kamper ved Tiltnes

28. april: Den britisk overkommandoen gir beskjed om at de har besluttet å gi opp Namsos.

Forsyninger og luftvernkanoner

27. april: General de Wiart og general Audet møtes i Namsos med fornyet håp.

Avtale med general Audet

26. april: Oberst Getz og den franske generalen møtes i Grong og blir enige om den videre disponeringen i kampen mot tyskerne.

Norske soldater i harnisk

25. april. Oberst Getz innser at britene definitivt har trukket seg ut av Steinkjer-området og starter en hemmelig forberedelse for evakuering av alt materiell. Norske soldater reagerer på defensive ordrer.

Kamper ved Binde

24. april: Varsel om at tyske styrker er på veg mot Binde.

Fossem i skuddlinjen

23. april: Litt over klokken fem tirsdag 23. april gikk tyskerne til angrep på de norske stillingen ved Fossem.

Redselsnatt i Midjogrenda

22. april: De britiske troppene trekker seg tilbake til Beitstad via Fossem og Sunnan. Okkupasjonsstyrkene tar Midjo med rå makt.

Bombesøndagen i Steinkjer

21. april: Tyske bombefly og langtskytende kanoner fra tyske kryssere la Steinkjer fullstendig i grus.

Tyskerne raserer Namsos

20. april: I flere dager har den allierte landgangen i Namsos fått foregå uforstyrret. Nå er det slutt på tyskernes tålmodighet.

Franskmennene kommer!

19. april: Franske alpejegere strømmer inn i Namsos, og det allierte unnsetningskorpset og de norske styrkene har snart 10.000 mann under våpen i kampen mot tyskerne. Den store bekymringen er det tyske herredømmet i luften og det tyske skipsskytset som truer en landeveis fremrykking mot Trondheim.

Innherred blir krigssone

18. april: Engelske avdelinger strømmer inn over Innherred, og sprer håp blant både norske militære og sivilbefolkningen. Men tyskerne er svært aktive i luftrommet over Steinkjer og Namsos, og byenes innbyggere frykter at det militære nærværet vil resultere i bombing.

Engelskmennene rykker raskt sørover

17. april: Den britiske general løytnant Carton de Wiart har fått i land sin 146 brigade i Namsos. Han sender 300 mann med tog til Grong, mens resten av de tre bataljonene dirigeres mot Steinkjer-området. Det første målet er å besette Steinkjer, og deretter sikre Verdal og de viktige bruene over Verdalselva. Dette skal sikre grunnlaget for en massiv operasjon mot Trondheim.

Landgang i Namsos

16. april: Endelig! De første tusen engelske soldater går i land i kveldstimene og fortroppen til infanteribataljonen fra Mosjøen ankommer Grong. Oberst Ole Berg Getz skal tre inn som sjef for de stridende norske avdelingene i Nord-Trøndelag, som organiseres i den nyopprettede 5. brigade.

Tyskerne angriper

15. april: Slaget om Hegra festning er for alvor i gang, men en stor tysk styrke må trekke seg tilbake med betydelige tap. Små grupper av engelskmenn har gått i land ved Namsos.

Forsterkningene kommer

14. april: Tre engelske skip ligger utenfor Namsos og det kommer melding fra 6. divisjon om at en bataljon fra I.R.14 i Mosjøen stilles til rådighet for innsats i Nord-Trøndelag. Forsterkningene er underveis!

Dødsstraffen gjeninnført!

13. april: «Den militære straffelov er trådt i kraft, krigsretten innført og dødsstraffen gjeninnført». Budskapet fra de militære lederne etterlater ingen tvil om at de forbereder seg på det verste.

Stor flyaktivitet

12. april: Urovekkende melding fra Værnes. Omlag 20 tyske fly har landet, derav flere transportfly.

Spent situasjon

11. april: De militære sjefene er denne tredje krigsdagen i en vanskelig situasjon. Tyskerne har ikke rykket videre nordover etter erobringen av Værnes, men de tyske krigsskipene behersker Trondheimsfjorden.

Full mobilisering, tyskerne tar Værnes

10: april: Etter noen forvirrende timer om kvelden den 9. april, kommer 10. april den forløsende mobiliseringsordren fra den norske regjering. Et stort antall mobiliserte kommer strømmende til sine oppsetningssteder, hovedsakelig Rinnleiret og Steinkjersannan, og i tillegg møter mange frivillige. Tyskerne tar Værnes uten å møte nevneverdig motstand.

Tyskerne tar Trondheim uten å møte motstand

9. April: Usikkerhet og frykt sprer seg blant befolkningen. Kringkastingen melder at tyske krigsskip og andre fartøyer i ly av nattemørket har landsatt tropper en lang rekke steder langs kysten. I Trondheimsfjorden forseres Agdenes festning ved tretiden i natt, og i de tidlige morgentimene rykker tungt bevæpnede tyskere inn i byen.