Full mobilisering, tyskerne tar Værnes

10: april: Etter noen forvirrende timer om kvelden den 9. april, kommer 10. april den forløsende mobiliseringsordren fra den norske regjering. Et stort antall mobiliserte kommer strømmende til sine oppsetningssteder, hovedsakelig Rinnleiret og Steinkjersannan, og i tillegg møter mange frivillige. Tyskerne tar Værnes uten å møte nevneverdig motstand.

TUNGE TAK: Veger i oppløsning og mye snø gjorde forflytningene til en sllitsom affære. Foto utlånt av Tore Greiner Eggan. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Det blir en hektisk dag for de militære avdelingene som er konsentrert på Innherred. I.R.13 har med sin feltoppsatte bataljon, som egentlig skulle vært underveis som avløsning i Narvik-området, et ferdig oppsatt manøverelement som er godt rustet til å verne om den norske mobiliseringen. Men uten luftstøtte og artilleri er bataljonen utsatt i sine stillinger ved Røra. I frykt for å bli beskutt fra sjøen av tyske krigsskip, beordres avdelingen til nye stillinger i Følling nord for Steinkjer.

Tyskerne stanser opp

Veien nordover ligger dermed åpen for tyskerne. Men i første omgang konsentrerer de seg om å konsolidere stillingen i Trondheim og befeste Værnes, og det er også en betydelig tysk skipsaktivitet i den isfrie delen av Trondheimsfjorden.

Det er ikke bare II/I.R.13 som settes i mars. Den norske øverstkommanderende, generalmajor Jakob Laurantzon, er i høyspenn i forhold til tyskernes neste trekk, og gir ordre om at hele dragonregimentet så raskt som mulig skal flytte fra Rinnleiret over Steinkjer og Byafossen til Sunnan og Stod.

På flyttefot

Dette effektueres umiddelbart, og tidlig på ettermiddagen er deler av staben og bombekastertroppen på vei mot Stod. Dette blir en strabasiøs tur, med veger i oppløsning og mye snø i terrenget. Den hesteoppsatte bombekastertroppen snegler seg avgårde, og verre er blitt verst når hjulrytterne følger etter et par timer senere.
For geværeskadronen med oppsetting på Steinkjersannan er det langt enklere. Utrustning av avdelingen gikk i rekordtempo, og den blir sendt til Sunnan stasjon med tog.

Mange frivillige

På Steinkjersannan setter oberst Getz fullt trykk på mobiliseringen. Den massive pågangen av frivillige er en betydelig utfordring, og det settes derfor opp en egen øvelsesavdeling som ledes av befal fra andre regimenter og våpenarter. Denne avdelingen skal inntil videre settes opp, utstyres og øves på Sannan.
For å sikre flankene settes det i løpet av dagen opp en rekke mindre avdelinger i Namsos, på Rødhammeren, Grong og Snåsa.
For å få ekstra fart i mobiliseringen settes de lokale lensmannskontorene i gang med å varsle de mobiliseringsdisponerte i sine distrikter.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Relaterte saker:

Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

I år er det 77 siden krigen brøt ut. Her får du historien dag for dag.

Felttoget i Nord-Trøndelag