Spent situasjon

11. april: De militære sjefene er denne tredje krigsdagen i en vanskelig situasjon. Tyskerne har ikke rykket videre nordover etter erobringen av Værnes, men de tyske krigsskipene behersker Trondheimsfjorden.

FULL KONTROLL: Tyske krigsskip hadde full kontroll over Trondheimsfjorden, og utgjorde en konstant trussel mot norske styrker og troppeforflytninger. Foto utlånt av Geirr Haarr. 

HARD LANDING: Flystripen på Værnes var ikke velegnet for tunge fly - her en tysk Heinkel 111 etter buklanding. Foto Utlånt av Geirr Haarr. 

TRANGT OM PLASSEN: Den første store transportkolonnen fra rinnleiret er ankommet Binde, og kjøretøyene sto tattpakket på veien mot ungdomshuset Lidarende. Foto fra "Felttoget gjennom Stod i 1940"/ Arvid Sjøholt. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Flere tyske krigsskip har gått inn til iskanten som går mellom Follafoss og Kirknesvågen. Dermed kontrollerer de med sitt skyts hele veistrekningen Trondheim-Steinkjer, og dette ligger til grunn for beslutningen om å trekke de norske styrkene tilbake til begge sider av Snåsavatnet med en forsvarslinje mellom Følling og Sunnan/Binde.

Ny forsvarslinje

Forsvaret av Nord-Trøndelag styres fra 5. divisjons hovedkvarter i Snåsa, og general Laurantzon har plassert I.R.13 på vestsiden av Snåsavatnet, mens Dragonregiment nr. 3 (D.R.3) ligger konsentrert i området Sunnan/Binde. Det foregår fortsatt oppsetting av en øvelsesavdeling på Steinkjersannan sine vaktavdelinger i Namsos-området, og landvernskompanier i Grong og Verdal. Det sistnevnte, bestående av ca. 100 mann, starter om kvelden flytting til Namdalen.

D.R.3 får oppdrag med å sperre bruene over Verdalselva, mens "Øvelsesavdelingen" skal ta seg av bruene over Figga.

Forberedt på angrep

Etter at forflytningene var unnagjort hersker det ingen tvil om at de norske styrkene er i full krigsberedskap. Vakthold, sikring og kamuflasje innskjerpes, og all ledig tid benyttes til å ta seg av utstyr og øve enhetene på det som vil måtte komme. D.R.3 setter også opp flere skipatruljer, og mange hjulryttere må parkere sykkelen og erstatte den med skiutstyr.

Aktivitet på Værnes

Det meldes om at tyskerne har hastverk på Værnes. Det handler både om å styrke nærværet i luftrommet over Trøndelag, men også å kunne sende fly til Narvik-fronten. De er allerede i full gang med å utbedre flystripen, og flere fly har ankommet. Norske entreprenører og arbeidere mobiliseres for å sette flyplassen i stand til å ta ned og betjene tyngre fly.

I Hegra er major Reidar Holtermann i full gang med å klargjøre gamle Ingerstadkleiva fort til kamp. Frivillige strømmer til, og Holtermann organiserer vegsperringer og stillinger for å møte tyske fremstøt.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag