Stor flyaktivitet

12. april: Urovekkende melding fra Værnes. Omlag 20 tyske fly har landet, derav flere transportfly.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Meldingene fra Værnes bekreftes av at det utover dagen er betydelig aktivitet i lav høyde over Snåsavatnet. De norske styrkene frykter landsetting av tyske tropper fra fly på isen, og det beordres skarpt vakthold fra begge sider av Snåsavatnet. Det innskjerpes at det ikke skal skytes mot fly i over 600 meters høyde, og at det kun skal skytes hvis avdelinger blir bombet eller beskutt.

Venter på hjelp

Den norske militære ledelsen er orientert om at engelskmennene planlegger landgang ett eller flere steder i Norge. Sjefen for I.R.13, oberst Ole Berg Getz, er spent på om han snart kan vente forsterkninger til Nord-Trøndelag. Getz sender flere offiserer til Namsos-området i håp om å oppnå kontakt med engelske krigsskip som skal være observert i Namsenfjorden.

Mange møter opp

Selv om de norske styrkene er trukket tilbake utfor rekkevidden av de tyske krigsskipene i Trondheimsfjorden, fortsetter mobiliseringen. I.R.13 flytter mottak av mannskap og oppsettingen av nye avdelinger til Kvam, mens D.R.3 har sitt innrykkskontor ved Sunnan stasjon. Oberst Getz beslutter at det de mange frivillige og landvernskompaniet fra Verdal skal samles i en ny avdeling, III/I.R.13. Befal til den nye bataljonen hentes fra skolekompaniet.

Forbereder seg

I Steinkjer forbereder sivilbefolkningen seg på at byen kan komme i kampsonen. Den kommunale evakueringsnemnden arbeider febrilsk med å spre informasjon til innbyggerne, og det øves på flyalarm med kirkeklokkene. Tilsvarende forberedelser gjøres også i Namsos, etter at ryktene om engelske krigsskip ute i fjorden begynner å spre seg.

Bruker bakvegen

De norske styrkene tar i bruk veien over Henning til Stiklestad og Verdal for rekognosering og støtte til styrkene som sikrer bruene over Verdalselva.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag