Dødsstraffen gjeninnført!

13. april: «Den militære straffelov er trådt i kraft, krigsretten innført og dødsstraffen gjeninnført». Budskapet fra de militære lederne etterlater ingen tvil om at de forbereder seg på det verste.

FORBEREDELSER: Norske dragoner får utstyr på plass i ungdomshuset Lidarende på Binde. Foto: Felttoget gjennom Stod i 1940"/Arvid Sørholt. 

KLAR BESKJED: Bekjentgjørelsen fra de militære myndigheter etterlater ingen tvil om alvoret i situasjonen. 

I TJENESTE: Sorenskriver Asbjørn Lindboe beordres som krigsdommer i 5. divisjon. Foto: Martin Knoph/ Foreningen Gamle Steinkjer. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Dette gjentas i dagsordren fra oberst Wettre til hans dragoner, og meldingen blir lest opp for alle avdelinger. Meldingen om at dødsstraffen er gjeninnført blir også bekjentgjort i alle avisene i Nord-Trøndelag, med unntak av det besatte Stjørdal. Som en følge av dette blir sorenskriver Lindboe utnevnt som krigsdommer ved 5. divisjon, som har den øverste ledelse av alle norske styrker i det frie Nord-Trøndelag.

De norske styrkene sliter fælt med de elendige føreforholdene på veiene i distriktet, særlig på begge sider av Snåsavatnet. Det blir derfor rekvirert flere hester og hestekjøretøyer, mens en del av de rekvirerte lastebilene leveres tilbake til sine eiere.

Mange rykter

Flere tyske destroyere rapporteres å være inne ved iskanten mellom Kirknesvågen og Follafoss, og 5. divisjon må også sette i gang undersøkelser etter rykter om at en tysk fallskjermstyrke skal være i området Grong-Follafoss. Dette ble tatt så alvorlig at skolekompaniet ble sendt til Formofoss, for å gå over området i samarbeid med landvernsbataljonen i Grong.

Orden på sanitetstjensten

Divisjonslegen, major Øverland, har klart å ta seg fra Trondheim til Steinkjer. Ved hans hjelp utformes en detaljert plan for sanitetstjenesten i området fra Røra – Snåsa – Grong – Namsos, og totalt legges det opp til en kapasitet som kan ta seg av omkring 600 sengeliggende pasienter, samt kapasitet for livreddende hjelp og transportkapasitet ute i avdelingene.

De største lasarettene legges til Mære landbruksskole, Sund Folkehøgskole, Namdals Folkehøgskole, Innherads sykehus og Seem i Snåsa. I tillegg har man ett feltsykehus fra Røde kors i Sverige (150 pasienter), 20 engelske ambulanser fra Finland (ventes over Lifjellet) og utstyr for 150 pasienter fra Bodø Røde Kors. Det er også fremskutte sykestuer/ lasaretter i Følling og på Sunnan.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag