Forsterkningene kommer

14. april: Tre engelske skip ligger utenfor Namsos og det kommer melding fra 6. divisjon om at en bataljon fra I.R.14 i Mosjøen stilles til rådighet for innsats i Nord-Trøndelag. Forsterkningene er underveis!

Norsk stilling ved Hegra festning. Foto utlånt av Forsvarsmuseet. 

Et tydelig treff i takkontruksjonen ved en av redkskapsbodene på Hegra. Foto utlånt av Forsvarsmuseet. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

En gledens dag for de militære sjefene i Nord-Trøndelag. Uvissheten om allierte forsterkninger synes å være over. Sjefen for I.R. 13, oberst Ole Berg Getz, har sendt stabsoffiserer til Namsos for å knytte direkte kontakt med engelskmennene om bord på skipene i Namsenfjorden. Han starter også forberedelsene med å sikre og klargjøre vegen fra Namsos til Steinkjer, slik at de engelske styrkene har fri bane for sitt fremstøt sørover.

Støtte fra nord

Et telegram fra major Halfdan Sundlo, sjef for førstebataljonen tilhørende infanteriregiment nr. 14 i Mosjøen, bidrar til å styrke kampmoralen ytterligere: «Sjette distriktskommando har beordret meg med min avdeling til Deres rådighet». Oberst Getz kvitterer umiddelbart og gir beskjed om at Sundlos avdeling må være forberedt på forflytting til Nord-Trøndelag på kort varsel.

Hektisk på Verdalsøra

I Verdal pågår forberedelsene til forsvaret av bruene over Verdalselva for fullt. Det bygges stillinger på østre side av elva, og dragonene får hjelp fra et stort antall sivile. Jernbanebrua blir sprengt tidlig om morgenen, og vegbrua klargjøres også for sprengning.

Kamper i Hegra

På Hegra festning har major Hans Reidar Holtermann samlet en styrke på omkring 250 mann, og etter febrilsk innsats er det gamle festningsverket klart for kamp. De første tyske avdelingene har rykket fram fra Stjørdal, og går i morgentimene til angrep på de fremskutte norske vaktpostene. Nordmennene drives tilbake fra Mælen bru, og må etter en hissig kamp også trekke seg tilbake fra jernbanestasjonen og over Hegra bru som blir sprengt. Under kampene får de norske styrkene god hjelp av kanonene som er klargjort på festningen, og slår ut flere tyske kanoner og to mitraljøsetropper på den andre siden av elven. Holtermann trekker sine mannskaper inn i festningen, mens tyskerne fører frem nye styrker i retning Sona.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Relaterte saker:

Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

I år er det 77 siden krigen brøt ut. Her får du historien dag for dag.

Felttoget i Nord-Trøndelag