Tyskerne angriper

15. april: Slaget om Hegra festning er for alvor i gang, men en stor tysk styrke må trekke seg tilbake med betydelige tap. Små grupper av engelskmenn har gått i land ved Namsos.

De norske styrkene på begge sider av Snåsavatnet forbereder seg på operasjoner og kamp i terrenget. Store mengder snø gjør det nødvendig å sette opp flere avdelinger med ski. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Det allierte nærværet i Namsenfjorden bærer bud om at en større landgangsoperasjon forberedes, og dette styrkes av meldingene om at flere mindre grupper av engelskmenn er satt i land. Den norske militære ledelsen intensiverer derfor arbeidet med en angrepsplan mot Trondheim, og hvordan de norske styrkene kan støtte opp om en alliert offensiv sørover.

Tyskerne slås tilbake

I Hegra går tyskerne til det første frontalangrepet på festningen. Angrepet kommer mot fortets østfront, rett mot den norske kanonlinjen. Tyskerne kommer på et par hundre meters avstand, men blir slått tilbake med velrettet norsk kanonild. De tyske styrkene har betydelig tap i dette angrepet. Strømmen til festningen brytes.

Biltrafikken stanses

Den økende tyske flyaktiviteten, stor skipstrafikk i den isfrie delen av Trondheimsfjorden og angrepet på Hegra festning gjør at de norske styrkene i Nord-Trøndelag forsterker sine posisjoner. Vaktholdet på en rekke strategiske veger og trafikknutepunkt styrkes, og all sivil bilkjøring forbys innenfor det norskkontrollerte området. Det er avgjørende å sikre fremrykningsveiene fra Namsos og sørover, og det arbeides intenst for å flytte I.R.14-bataljonen fra Mosjøen til Grong.

Over på ski

De norske styrkene på begge sider av Snåsavatnet forbereder seg på operasjoner og kamp i terrenget. Store mengder snø gjør det nødvendig å sette opp flere avdelinger med ski. Fra depotene på Rinnleiret hentes regimentets ski og staver, og det rekvireres også 250 par ski fra sivile.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Relaterte saker:

Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

I år er det 77 siden krigen brøt ut. Her får du historien dag for dag.

Felttoget i Nord-Trøndelag