Landgang i Namsos

16. april: Endelig! De første tusen engelske soldater går i land i kveldstimene og fortroppen til infanteribataljonen fra Mosjøen ankommer Grong. Oberst Ole Berg Getz skal tre inn som sjef for de stridende norske avdelingene i Nord-Trøndelag, som organiseres i den nyopprettede 5. brigade.

Britiske tropper har gått i land Namsos og startet utdelingen av utstyr. Foto http://ww2today.com/ 

Major-General Sir Adrian Carton de Wiat hadde komandoen for de britiske styrkene som kom til Namsos. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

En stor dag for de stridende norske styrkene i Nord-Trøndelag. I de senere kveldstimer landsettes de første 1.000 soldatene fra den 146 britiske brigade i Namsos. En avdeling transporteres umiddelbart til Grong, mens de resterende sikrer landingsområdet ved Namsos og Bangsund – og forbereder fremrykkingen mot Steinkjer.

Redusert operasjon

De alliertes plan for operasjonene mot Trøndelag, operasjon «Mauriceforce», gikk opprinnelig ut på et direkte sjøangrep mot Trondheim samtidig med landgang i mindre havner sør og nord for Trondheimsfjorden. Operasjonen skulle ledes av britene med general A. Carton de Wiart i spissen, støttet av franske tropper under general Audet. Etter at tyskerne tok Agdenes festning og førte en stor styrke krigsskip inn til Trondheim, oppga britene planen om et stort sjøangrep på byen. Operasjonen ble dermed nedskalert til landgang i Namsos, og deretter et angrep landvegen mot Trondheim støttet av de norske styrkene.

Evakuerer i Steinkjer

I Steinkjer øker bekymringen for at byen vil komme midt i kampsonen, og de sivile myndighetene starter frivillig evakuering av befolkningen. Evakueringsnemnden har utpekt evakueringssted for hver enkelt husstand, og mange velger å forlate byen.
En fortropp på 12 engelske offiserer kommer til Steinkjer, og for lokalbefolkningen er dette enda et signal på at det kanskje er best å forlate byen mens det enda er tid.

Hegra holder stand

I Hegra klarer forsvarerne under ledelse av major Hans Reidar Holtermann å slå tilbake et massivt tysk angrep. En tysk styrke på anslagsvis to bataljoner angriper festningen nordfra, og Holtermann frykter i en kritisk periode at tyskerne vil klare å storme festningen. De norske kanonbesetningene utsettes for massiv maskingeværild og må trekke seg tilbake. Forsvarerne forbereder seg på nærkamp inne i selve festningen da tyskerne plutselig trekker seg tilbake. Et uventet snøvær hindret det tyske artilleriet og de tyske flyene, og Holtermann konstaterer at det er stor forvirring blant de angripende tyskerne. Under bombardementet skytes festningens vannledning i stykker.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag