Engelskmennene rykker raskt sørover

17. april: Den britiske general løytnant Carton de Wiart har fått i land sin 146 brigade i Namsos. Han sender 300 mann med tog til Grong, mens resten av de tre bataljonene dirigeres mot Steinkjer-området. Det første målet er å besette Steinkjer, og deretter sikre Verdal og de viktige bruene over Verdalselva. Dette skal sikre grunnlaget for en massiv operasjon mot Trondheim.

Den britiske generalløytnant Carton de Wiart fikk i land sin 146 brigade i Namsos.  

Felttoget i Nord-Trøndelag

I løpet av noen hektiske timer har ekspedisjonsstyrken fått landsatt den 146 brigade med nesten 2.200 mann. Den 146 brigade består av en bataljon fra Royal Lincolnshire Regiment, en bataljon fra York and Lancaster Regiment (Hallamshire bataljon) og en bataljon fra Kings Own Yorkshire Light Infantery (K.O.Y.L.I.). Styrken hadde dessuten en sappørtropp (sprengningseksperter).

Franskmennene kommer

Opprinnelig skulle de Wizart få støtte fra 148 britiske brigade. Den blir imidlertid sendt til Åndalsnes, og som erstatning får de Wiart melding om at en tilsvarende styrke med franske alpejegere er underveis til Namsos. Dermed blir det påkrevd å rydde plass for franskmennenes landgang i Namsos, og den britiske øverstkommanderende er også engstelig for bombeangrep fra tyske fly som har fullt herredømme i luften.

Første mål Steinkjer

Den britiske generalen er bekymret over at avdelingens tunge våpen og kjøretøyer befant seg om bord på skip som var blitt dirigert helt andre steder på norskekysten, men ser ingen grunn til å bli liggende i Namsos-området. Han forbereder seg derfor på en landoperasjon med de midler som står til rådighet. En styrke på 300 mann blir sendt med tog til Grong for å sikre kommunikasjonslinjene i dette området, og mindre enheter på kompanis størrelse sendes langs veg til Follafoss/Malm og som fortropp til Steinkjer med sikringsposter i Sparbu og på Vist.

Norske skiløpere

Engelskmennene ønsker ikke å slåss side om side med de norske styrkene, men ønsker seg norske skipatruljer som kan sikre flankene og drive rekognosering i terrenget. Dette kan oberstene Getz og Wettre stille med, og har flere avdelinger som er oppsatt med ski og klar for innsats.

Tyskere i ro

Britenes etterretninger melder at tyskerne har omkring 1.800 mann i området Værnes/Stjørdal og østover mot svenskegrensen. En lignende styrke befinner seg i Trondheim. Tyskerne har foreløpig ikke vist særlig interesse for å forflytte styrker videre nordover – den eneste rapporten handler om en liten rekogonoseringsavdeling i Åsen og en mindre gruppe som klarerer vegen fra Rissa mot Follafoss.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag