Innherred blir krigssone

18. april: Engelske avdelinger strømmer inn over Innherred, og sprer håp blant både norske militære og sivilbefolkningen. Men tyskerne er svært aktive i luftrommet over Steinkjer og Namsos, og byenes innbyggere frykter at det militære nærværet vil resultere i bombing.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Den engelske øverstkommanderende, generalløytnant Carton de Wiart, som for øvrig selv fortsatt glimrer med sitt fravær i Namsos, lar ikke sine tropper bli sittende med hendene i fanget. Han beordrer de tre bataljonene han disponerer i mars til å besette og sikre Steinkjer-området og å få tropper på plass slik at Verdalsøra og bruene over Verdalselva ikke skal falle i tyskernes hender. Nesten uten fly og med trusselen fra de tyske krigsskipenes skyts hengende over seg lar Wiart forflytningene sør for Steinkjer skje i ly av mørket, og alle avdelinger får streng beskjed om å kamuflere seg og unngå å skyte mot tyske fly hvis de ikke selv blir angrepet.