Franskmennene kommer!

19. april: Franske alpejegere strømmer inn i Namsos, og det allierte unnsetningskorpset og de norske styrkene har snart 10.000 mann under våpen i kampen mot tyskerne. Den store bekymringen er det tyske herredømmet i luften og det tyske skipsskytset som truer en landeveis fremrykking mot Trondheim.

Franske alpejegere fra 13e B.C.A. Foto: M. Hågensen. Kilde: T. Garberg/Eggevandring. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Øverstkommanderende for de britiske og franske styrkene, generalløytnant Carton de Wiart, har i stort tempo sendt frem sine tre kampbataljoner som har gått i stilling i Beitstad, i Steinkjer og på strekningen Steinkjer-Verdal. Han venter nå på at franskmennene skal få losset sitt utstyr og gjøre seg klar til å rykke sørover langs to akser – via landevegen og tog via Grong til Steinkjer.  De norske styrkene får også forsterkninger – den første delen av I/I.R.13 har kommet fra Mosjøen til Harran.

Mangler utstyr

Men de allierte styrkene har mange problemer å stri med. Mye av engelskmennenes utstyr har aldri kommet til Namsos, og de mangler det meste av sitt tunge utstyr som tanks, kjøretøyer, artilleri og luftvernskyts. De franske alpejegerne har ikke fått sitt skiutstyr, og det er kritisk mangel på kjøretøyer. De rekvirerer eller kjøper det de kan finne av norske busser, biler og lastebiler, men styrken på 4.000 mann er avhengig av jernbanetransport eller å ta føttene i bruk den lange veien frem til Steinkjer-området.

Stor flyaktivitet

Hele dagen er det hissig tysk flyaktivitet over Namsos og Steinkjer, og mye av de alliertes aktiviteter må derfor skje i ly av nattemørket. Det meldes at tyske fly har kastet to bomber over Rødhammer nord for Namsos, uten at det ble utrettet noen skade. Kirkeklokkene kimer jevnlig i Namsos og Steinkjer, og på Verdalsøra lyder stadig sirenene fra de to hånddrevne flyalarmene.

Tyskerne "på alerten"

Det er også tydelig at tyskerne har trappet opp aktiviteten og aktivt søker informasjon om hva som skjer fra Verdal og nordover. Tyske skip og norske fartøyer konfiskert av tyskerne blir observert en rekke steder langt inne i Trondheimsfjorden. To norske trålere med tysk mannskap er nesten inne ved land i Follafoss, og ved Trones i Verdal kan en observasjonspost melde at D/S «Steinkjer» kjører langs land med en rekke tyske offiserer om bord. Det samme gjentar seg ved Hylla og Skånes.
Fortsatt er det imidlertid lite som tyder på at tyskerne planlegger et større fremstøt nordover fra Trondheim og Værnes-området. Den eneste sikre meldingen på at tyskerne har beveget seg nordover er en mindre avdeling på 70-80 mann som har gått i stilling ved Langstein, og det har også kommet meldinger om at mindre skipatruljer har vært helt fremme mot Rinnleiret og Verdalselva.

Restriksjoner

I tillegg til strenge begrensninger på telefontrafikken og privat bilkjøring, har de norske myndighetene også innført postsensur. En rekke personer på Innherred med tysk avstamning er internert.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag