Tyskerne raserer Namsos

20. april: I flere dager har den allierte landgangen i Namsos fått foregå uforstyrret. Nå er det slutt på tyskernes tålmodighet.

Felttoget i Nord-Trøndelag

Den første bølgen bombefly kommer inn over byen og rammer jernbanestasjonen og Van Severens sagbruk. Bomberaidene fortsetter nesten uavbrutt til 18-tiden om kvelden, og da er de sentrale delene av Namsos bombet sønder og sammen. Den franske øverstkommanderende fryktet at tyskerne ville angripe Namsos med fly og flyttet i ly av nattemørket sine bataljoner bort fra landingsområdet og ut av byen.


Følg felttoget i Nord-Trøndelag dag for dag

Den 20. april 1940 la tyske bombefly Namsos i ruiner.

 

Mange av de sivile som ikke hadde evakuert benyttet sjansen og rømte byen etter det første flyangrepet, og dette gjorde at ikke fler enn 13 personer ble drept; tre sivile, en norsk, en fransk og åtte engelske soldater. Mer enn 200 bygninger ble ødelagt, og en god del av lagrene med forsyninger og utstyr i havneområdet gikk tapt.

For sent ute

Mellom syv og åtte tusen engelske og franske soldater hadde gått i land i Namsos, og det er ikke til å unngå at de tyske flyene observerer stor aktivitet både i havneområdet og på kommunikasjonsårene ut av byen. Når Reuters telegrambyrå den 19. april i tillegg melder om den allierte landgangen i Namsos, vil ikke tyskerne lenger sitte og se på den militære styrkeoppbyggingen i Nord-Trøndelag. Tyskerne har trolig regnet med at franskmennene fortsatt befant seg i byen, men må finne seg i at bombene rammer materielle mål. Tyskerne klarer heller ikke å ødelegge kaianlegget helt.

Vil ta Agdenes

Mens bombingen av Namsos pågår for fullt, møtes general Carton de Wiart og oberst Ole Berg Getz i Steinkjer. Den britiske øverstkommanderende og den norske brigadesjefen utveksler styrkeinformasjon og drøfter de videre planene for felttoget. Mangelen på tyngre utstyr og våpen, og tyskernes totale luftherredømme, bekymrer de Wiart, og han understreker at det er avgjørende å erobre Agdenes festning før eller samtidig med et landangrep mot Trondheim. På denne måten kan den allierte flåten ta seg inn Trondheimsfjorden, nedkjempe de tyske sjøstridskreftene og støtte angrepet på Trondheim. Den britiske generalen varsler at han vil ta dette opp med sine militære sjefer i England.

Skogn neste mål

Etter å ha fått sine bataljoner i stilling rundt Steinkjer med fremskutte avdelinger mot Verdal, og med 4.000 startklare franske alpejegere utenfor Namsos, er de Wiarts første mål å rykke frem til Skogn.

LES OGSÅ: FELTTOGET I NORD-TRØNDELAG

Til dette trenger han all tilgjengelig transportkapasitet på jernbane og veg, og får løfte om dette fra oberst Getz. De norske styrkene vil også stille med flere skiavdelinger til operasjoner og rekognosering utenfor veg. I neste omgang vil de Wiart ha norske styrker sørover for å besette Meråkerdalføret.

Etter møtet med de Wiart gir oberst Berg ordre til tre befal fra Agdenes festning, som befinner seg i Steinkjer. Deres oppgave blir å rekognosere den beste fremrykningsvei for å angripe festningsanlegget.

Beredt på angrep

På Verdalsøra gjør Motormitraljøseeskadronen med sine 160 mann de siste forberedelser for å møte et tysk angrep. Tyskerne har de siste dagene utvist stor aktivitet både i luften og i fjorden utenfor Verdal, og nordmennene er i topp beredskap. De forsøker å få bistand fra det engelske kompaniet som ligger på Stiklestad, men møter en kald skulder. En tropp engelske ingeniørsoldater slår seg imidlertid sammen med nordmennene i deres stillinger langs Verdalselva. Deres oppdrag er å undersøke jernbanebrua og se om en nødreparasjon kan gjøre den klar for trafikk.

LES OGSÅ: FELTTOGET I NORD-TRØNDELAG


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

Felttoget i Nord-Trøndelag