Kamper ved Binde

24. april: Varsel om at tyske styrker er på veg mot Binde.

27 tyske soldater døde i kamphandlingene ved Binde. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Tidlig om morgenen onsdag 24. april kom varslet om at tyske styrker var på vei mot Binde. Noen kom veien fra Volden, andre over Lein, og en tredje  styrke kom hovedveien fra Fossem.

Angrep på Binde meieri

På Lein hadde to befal startet å skyte bombekastergranater mot Binde meieri. Begge ble skutt. 5. hjulryttereskadron lå kampklar i gode stillinger utenfor ”storsvingen” ved Binde. Ca. kl. 0800 passerte en tysk forpatrulje på 10 mann Leinskorsen på vei mot Binde. En norsk sikringspatrulje under ledelse av fenrik Fleicher lå i skråningen like ovenfor korsen. De lot tyskerne passere i påvente av en større avdeling de så komme lenger ute i veien. Den tyske forpatruljen kom like etterpå ganske nær den norske stillingen ved Binde. Nordmennene åpnet ild og  alle tyskerne i fortroppen ble drept. Skytingen hørtes ved Leinskorsen og  Fleichers patrulje åpnet dermed ild mot den tyske hovedstyrken. De tyske uniformene var rene blinkene mot snøkantene, og det ble stort mannefall blant de tyske soldatene. En norsk soldat, som noe senere ble tatt til fange, måtte være med å bære døde soldater til låven på Forberg. Han fortalte at det var 27 døde, derav 4 befal, og i tillegg 30 sårede.

Ny retrett

Etter trefningen på Binde, fikk soldatene i DR 3 ordre om retrett, og soldatene som hadde ligget i stilling ved Ellerås og Lein, og fra Storvestre mot Binde, måtte i all hast trekke seg tilbake over Skjeflo mot Østgård og Tiltnes. Soldatene fra Binde ble hele veien opp Åsbakkene beskutt av tyskerne, som også brukte bombekastere. Nordmennene hadde oppklaringspatruljer i aktivitet hele tiden, og noen ganger kom det til sammenstøt med tyskere, selv om det skulle unngås.

Krisestemning i Stod

Tre lotter var i tjeneste ved regimentsstaben. De fikk blant annet ansvar for å ta seg av soldater som fikk psykiske problemer. Det begynte ved trefningen på Fossem, der to soldater var i ferd med å gå i sjokk. Lottene fikk flere slike oppgaver etter hvert, og det ble ikke bedre av at tyskerne arresterte åtte mann fra Stod. Nyheten om de åtte arresterte gikk som ild i tørt gras. Folk trodde det var snakk om tysk gisseltaking på grunn av mange falne tyskere, og i redsel for tysk arreastasjon og represalier valgte mange menn i Stod å spenne på seg skiene å stikke av til skogs. Det var naturligvis stor fortvilelse i familiene til de arresterte, men heldigvis ble de åtte fangene frigitt etter noen få dager, uten mer forklaring.

Rolig i Kvam

I Kvam, hvor det norske hovedkvarteret befant seg, var det foreløpig ingen pågang fra tyskerne. Fienden nøyde seg med å sende sporadiske sykkelpatruljer til Egge/Beitstad. Dermed fikk de britiske avdelingene tid til å innta nye stillinger i området ved Hjellbotn. Oberst Getz var optimist – til tross for de britiske tilbakeslagene og melder at Franske avdelinger er under avmarsj over Namdalseid, men rettet samtidig på nytt et ønske omvåpen og ammunisjon. Denne gangen sendte han forespørselen til den franske sjefen, general Audet. "Vi har ikke tilstrekkelig ammunisjon for våre våben, og sådan ammunisjon kan heller ikke kan skaffes, har man ingen annen utvei til å gjøre våre avdelinger stridsdyktige enn å søke å skaffe andre geværer med ammunisjon." Getz så med andre ord ingen annen utvei enn å spørre franskmennene om franske våpen og ammunisjon.

Tror på motangrep

General Audet ber den britiske general de Wiart om å begrense de britiske bataljonenes tilbakegang. Det er fortsatt viktig å holde kontroll over tangen mellom Snåsavatnet og Hjellebotn. Det er en god utgangsstilling for en fremrykning mot Trondheim så snart de franske styrkene blir tilstrekkelig utstyrt til å bevege seg sørover. Han ber samtidig oberst Getz om å holde  sine tropper på begge sider av Snåsavatnet i høyde med Kvam. Da vil de norske soldatene stå klar som en venstre fløy under den planlagte alllierte fremrykningen mot Trondheim.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag