Norske soldater i harnisk

25. april. Oberst Getz innser at britene definitivt har trukket seg ut av Steinkjer-området og starter en hemmelig forberedelse for evakuering av alt materiell. Norske soldater reagerer på defensive ordrer.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Oberst Getz har insett at britene definitivt har trukket seg ut av Steinkjerområdet, og starter en hemmelig forberedelse for evakuering av alt materiell og alle beholdninger sør for Grong til Harran. Evakueringen skal skje via en gammel annleggsveig langs jernbanelinjen fra Snåsa til Formofoss, og den skulle gjøres farbar for hestekjøretøy.

Ønsker stridspatruljer på ski

Etter de to foregående dagene med trefninger mot tyskerne og den kontante ordregiving om tilbaketrekning var mange av de norske soldatene oppildnet og i harnisk. I eskadronen kom befal med forslag om å sette opp flere stridspatruljer på ski. Med disse ville de kunne angripe tyskerne kontinuerlig på flere stedet. Forslagene ble avslått av eskadronsjefene som hadde medhold hos oberst Wettre. Mang soldater var bitre på dette og syns den norske ledelsen var for lite offensiv.

Tyskerne hadde "mer å gå på"

En slik oppsetting av stridspatruljer på ski ville uten tvil ha påført fienden betydelige tap og sannsynlig retrett inntil forstrekninger ville komme. Tyskerne brukte mye slagkraft mot Hegra, men de hadde fortsatt store mannskapsstyrker å ty til om det skulle bli nødvendig. I tillegg hadde de både artilleri og stridsvogner i reserve, og de kunne ta i bruk flyene mer effektivt enn de hittil hadde gjort. Dette i sum utgjorde nok de norske ledernes bekymring.

God moral

Oberst Getz melder til Genreral Audet  at de fremste linjene ved Stod jernbanestasjon og Østgård ikke har noen pågang av tyskere mot avdelingene. Han skriver også at den tyske pågangen ved Binde og Stod 24. april ebbet ut med større tap for tyskerne enn på norsk side. «Våre tap er hittil meget små, og moralen hos de avdelinger som har vært i ilden viser sig meget god tross liten øvelse».  Til General Audet skriver Getz også at brigaden fortsatt skal gjøre sitt beste for å holde linjen over midten av Snåsavatnet så lenge som nødvendig. De engelske avdelingene som lå i front definerter han som helt kampudyktige og sendte dem bakover til Namdalseid.

Et nytt feltlasarett blir opprettet på Vårtun Småbrukerskole, og DR3 forbereder sprenging av vegen mellom Tiltnes og Tangen.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag