Avtale med general Audet

26. april: Oberst Getz og den franske generalen møtes i Grong og blir enige om den videre disponeringen i kampen mot tyskerne.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Oberst Getz redegjorde for de norske troppenes situasjon, og ba om å bli meddelt den franske plan. Franske skitropper skulle gå over Kvamsfjellet og komme seg fram til høydedragene nord for Steinkjer og stoppe der. Getz ba også om en oversikt over franskmennenes virkemidller (artelleri, tanks, fly), og han ønsket å få vite hva den franske generalen ønsket av de norske styrkene.

Venter fortsatt på våpen

Oberst Getz forteller at han anser sine styrker til å være i stand til å sikre den felles venstre fløy og flanke såvel som i tillstand som under fremrykning. Vi venter hver dag på nye geværer med riktig ammunisjon - som lovet, sier Getz til General Audet. Jeg imøteser i telefon Generalens meddelse i god tid når den kombinerte fremrykningen kan foregå, idet jeg særlig er ivrig for at den kan iverksettes før tyskerne får grovt artilleri og panservogner frem. Vi må straks kunne sperre vår front mot dissem når vi når de nevnte mål, og jeg skulle meget gjerne hatt antitank-skyts og håndgranater.

General Audet opplyste at den samlede britiske-fransk-norsk styrke var planlagt med 15 infanteribataljoner i alt, ni batterier samt tanks. Det britiske korps besto av ca. 3.500 mann infanteri og det franske ca. 4.500 mann.

Bombekastere mot Stod

Tidlig på formiddagen begynte tyskerne å skyte med bombekastere fra Vesterhus mot Østgård og Stod, men granatene nådde ikke fram. Tyskerne flyttet våpenene opp mot Gusthaugen og fortsatt skytinga til ut på ettermiddagen.

Eskadronassistent Hagen fikk i oppdrag å finne ut hvor langt tyskerne hade rykket fram. Han klede seg i siviltøy og ruslet freidig i retning mot Binde. Han ble stoppet av en tysk forpost og ført til Forberg hvor det lå en tysk avdeling på 25 mann. Hagen ble kroppsvistitert og kryssforhørt, men han ga ikke til kjenne at han både kunne snakke og forsto tysk. Han lyttet til det tyskerne sa seg i mellom, og fikk med seg mange opplysninger før han etter et par timer ble ytstyrt med passasjerseddel og gitt fri. Han kom tilbake til sin norske avdeling i god behold, og rapporten fra de tyske vaktlinjene ble straks oversendt regimentet.

Marsj mot Jørstad

Kokken 18.00 kom det første kompaniet fra IR14 med tog til Tangen. DR3 sine avdelinger ble avløst, men ble liggende i stilligene til neste morgen. Utover kvelden ble det sendt to tog med kjerrer til Snåsa, og en halvtime før midnatt startet trenhestene på landeveismarsj mot Jørstad sammen med regimentstaens personell og hester.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag