De allierte forlater Trøndelag!

2. mai: De restrerende franskmennene ble angrepet på Hjellebotn. Nå ble det hasverk med å sprenge vegsperringer på vegen mellom Namsos og Steinkjer og dermed holde fienden unna Namsos. General Audet informerer endelig Getz om de alliertes retrett.

Bildet viser viser bygging av den midlertidig bro der Straumbrua i Bangsund ble sprengt da britiske og franske styrker trakk seg fra Namsos-området natten mellom 2. og 3. mai. Foto utlånt av Tore Greiner Eggan. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Om morgenen 2. mai fikk general Audet vite at hans skietasjement ved Hjellbotn var blitt angrepet. Stillingen ble holdt, men generalen Wiart trakk avdelingen  til en sperring 15 km. lenger tilbake. For å hindre fienden i å komme fram, fikk Audet sprengt tre veisperringer som hans egne ingeniørtroppene hadde bygd. En sperring  ganske nær Steinkjer, Bangsundbrua og Brumoen ble sprengt - med ett mål for øye - å stoppe tyskerne å komme til Namsos for de alliert styrkene var gått om bord i båtene.

Personlig brev til Getz

Da avreisen nå var ganske nær underrettet general Audet nordmennene om dette ved et personlig brev til Oberst Getz "som jeg inntil da hadde holdt uvitende om den avgjørelse som da var blitt truffet av den britiske overkommando - et pinlig brev til en krigskamperat som hadde sitt håp og sin tillit til oss".  Les hele brevet her.

Ved solnedag nådde de franske troppene havnen, og ca. kl. 22.00 kom fartøyene. Troppene ble bragt ombord og i siste øyeblikk ble det nødvendig kaste på sjøen 6 lufvernkanoner og  2 anti-tankkanoner. Kl. 03.00 gikk fartøyene med de allierte troppene ut Namsenfjorden. Tilbaketrekningen var et faktum.

Aktivitet over Snåsa

De tyske flyene fløy til stadighet over område til D3 på Snåsa. Et jagerfly i meget lav høyde skjøt på alt levnde som var utendørs. Ved Sandnesmoen ble to hester skutt, som det forøvrig ble laget kjøttkaker av - en kolossal mengde kjøttkaker.

Oberstene Wettre og Getz, og derved alle nordmenn, var holdt uvitende om at de allierte var på vei bort fra Trøndelag. Overraskelsen var stor da Obers Getz mottok general Audets personlige brev kl. 22.40.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag