Fiendene møtes på Asphaugen

4. mai: Major Knutsen og kaptein Haaland møter den tyske obersten Krätzer på Asphaugen. Krätzer forlanger betingelsløs kapitualsjon av de norske troppene i Nord-Trøndelag.

Steinkjersannan 4. mai 1940 - Norske krigsfanger. Bildet er fra Dag Skogheim sine samlinger/Arkiv Nordland. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Knutsen og Haaland kom fram til Asphaugen litt over midnatt 4. mai. Obersten Krätzer ville at de norske kapteinene umiddelbart skulle svare på kravet om betingelsesløs kapitulasjon.

Kaptein Haaland fikk fortalt at de bare var sendt av Oberst Getz, og ikke hadde myndighet  for å komme med en endelig beslutning. Krätzer gikk med på å utsette fristen til 05.00, og gjorde ettertrykkelig klart at hvis man innen den tid ikke hadde kommet fram til at kapitulasjon var riktig, så var det allerede beordret angrep fra tysk side med massiv styrke.

Kontakt med Getz

Fra Kvam sentral fikk kaptein Haaland samband med oberst Getz. Ole Birger Getz så ingen annen mulighet enn å gå med på de betingelsene.  Kapitulasjonen ble meddelt de tyske offiserene mens kaptein Knudsen var til stede, og han fikk umiddelbart ordre om å legge ned bataljonens våpen og ammunisjon i forlegningsområdet og marsjere til Steinkjersannan for å bli internert som krigsfanger.

Krigsfanger

Bataljonen ankom Steinkjersannen som krigsfanger på kvelden, og ble snart etterfulgt av IR13 og DR3. Oberst Getz avtalte med den tyske oberst Krätzer at han skulle komme til Asphaugen så snart som mulig dagen etter for å underskrive kapitulasjonen.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

Felttoget i Nord-Trøndelag