Forsyninger og luftvernkanoner

27. april: General de Wiart og general Audet møtes i Namsos med fornyet håp.

Tyskerne fryktet norske skipatruljer og etablerte en sterk vaktlinje over området Fossem - Råde - Røysing.  

Felttoget i Nord-Trøndelag

Om morgenen 27. april møttes general de Wiart og general Audet i Namsos. Situasjonen virket nå å være bedre for dem begge enn hva tilfellet hadde vært på lenge.

Mat og luftverkanoner

Endelig var  det kommet forsyninger med mat, våpen og ikke minst luftvernkanoner. General Audet var fortsatt overbevist om at man fortest mulig måtte sikre seg kontrollen over Steinkjerområdet og tangen ved Hjellbotn. Han mente at denne operasjonen kunne gjennomføres ved at nordmennene kunne gå frem lenger til venstre, langs breddene av Snåsavatnet og fordi franskmennene nå hadde fått bedre transportmidler – de hadde nemlig fått i land sine camionettes (små vogner).

Medtatte briter

Den engelske general Wiart erklærte seg enig i denne planen, og det ble straks gitt ordre om at de franske troppene som sto ved Bangsund måtte trekke ned til Namdalseid i løpet av natten. Derfra skulle de etter planen dra visere til Steinkjer for å opprette samband med norske skiløpere. De britiske bataljonene var derimot så medtatt etter kamper og marsjer at de skulle omgruppere seg bak franskmennene og gå over til reserve.

IR14 mot Snåsa

På nordsida av Snåsavatnet var IR 13 og oberst Getz i ferd med retrett i retning Snåsa. Dette foregikk nesten parallelt med DR3s forflytning. Oberst Getz var også sjef for 5.divisjon, og hadde ansvar for DR3 sine operasjoner. 2. bataljon fra IR 14 ved Mosjøen var beordret ned mot Snåsa for å avløse DR3.  Skiføret og fremkommeligheten hadde eter hvert blitt vanskelig. Snøen holdt på å g i oppløsning, og bekkene hadde begynt å gå opp og patruljeoppdraene på ski ble tyngre og tyngre. Tyskerne hadde etablert en sterk vaktlinje over området Fossem - Råde - Røysing. Fra dette området var det blitt fortalt at tyskerne var redde for norske skipatruljer som var ansett som meget farlige.

Getz får personlig utnevelse

Et skriv datert 27. april kom om ettermiddagen til Oberst Getz. Skrivet forteller at general Laurantzon, som har oppsøkt lege og blitt lagt inn på sykehus. overlater kommandoen over hele kommandodistriktet til oberst Getz. Videre at obersten intil videre hadde fullmakt til å representere 5. divisjon  i alle spørsmål. Med dette brevet var Getz blitt personlig utnevnt til en kommanderende generals stilling. Denne personlige utnevnelsen er unik og helt spesielt - verken før eller siden har noe lignende stillingsbytte blitt utført.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag