Gir opp Namsos - kamper ved Tiltnes

28. april: Den britisk overkommandoen gir beskjed om at de har besluttet å gi opp Namsos.

Tyske soldater i Namsos. Bildet viser ødeleggelsene etter de tyske flyangrepene i 1940. Foto er utlånt av Tore Greiner Eggan. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Om morgenen 28. april får General Audet melding om at 13. chasseur-bataljon har kommet fram til Namdalseid og det sendes patruljer på ski mot innsjøene Hornbru og Gilten hvor de skal søke samband med norske skiløpere. Samtidig mottok Audet beskjed fra oberst Getz om hvilke planer obersten hadde. Getz hadde til hensikt å sende offensiv rekognosering mot Steinkjer for å forberede en aksjon for å ta byen tilbake.

General Audet skriver i sin dagrapport at «Getz sin plan er i full overensstemmelse med våre beslutninger som ble gjort i går. Jeg har nå følelsen av at operasjonene begynner å gli», etterfulgt av en pause før hans skriver «Det er i dette øyeblikk – klokken 9 – at denne situasjonen snur seg».

- Dømt til å mislykkes

Britiske General de Wiart har levert general Audet et telegram fra general Massy i London hvor han dirigerer de samlede operasjoner i Norge. Telegrammet har en klinkende klar kunngjøring: Den britiske overkommandoen har besluttet å oppgi Namsos.

Audet skriver videre i sin dagsrapport: «Jeg forsto at general de Wiart ikke var fremmed for denne beslutning. Han hadde nemlig, da han fikk vite at den britiske marine hadde oppgitt å forsere Trondheimsfjorden, sagt fra til London om at Namsos-operasjonen da var dømt til å mislykkes – om ikke til å bli en ulykke».

Namsos bombes på nytt

Kort tid etterpå at Audet har skrevet ferdig sin dagrapport starter tyskerne på en ny bombeoffensiv mot Namsos. Det hadde vært stille i Namsos i seks dager – men kl. 10.00 starter et voldsomt bombardement. De første bombene traff havna og satte den store trekaia i fyr og flammer. På trekaia var det blant annet lagret et helt forråd som gikk i lufta, og ammunisjonen som nettopp var lastet på land brukte to døgn på å gå i lufta.

Derry sammenfatter sitt syn på den mislykkede operasjonen i følgende sluttord: «En enkelt argument løper igjennom historien om tre uker fulle av skuffelser. Fordi vi ikke hadde noen flyplass kunne vi ikke skaffe oss nok flystyrke til å skaffe oss en flyplass og holde den. Fordi vi ikke hadde noen ordentlig basis, kunne vi ikke samle nok folk og materiell så vi kunne erobre en. Fordi vi ikke hadde noe bestemt hovedmål for øye kunne vi ikke nå noe av de mål vi satte oss».

Getz uvitende om ordre

Av sikkerhetshensyn måtte ikke nordmennene få beskjed om ordren som var kommet fra London. De allierte trakk seg nå gradvis nordover mot Namsos uten at oberst Getz visste hva som var i ferd med å skje.

Kamper ved Tiltnes

Natt til lørdag 27. april kl. 04.30 var stillingene ved Tiltnes overtatt av kompanier fra IR14, og påfølgende natt angrep tyskerne mot Tiltnes.  Ifølge dagboksnotatene til en norsk soldat, kom først en tysk forpartrulje på 20 mann. ”Alle disse skutt av oss”, skriver soldaten. Tyskerne angrep med ca.100 soldater, og trefningen varte i 45 minutter. I en periode la tyskerne intens mitraljøseild mot stuebyningene på Tiltnes og på Heimveg. Begge ble antent og brann ned til grunnen.Tyskerne ble slått tilbake, og nordmennene beholdt stillingene til det kom ordre om retrett. På folkemunne kom mange utsagn om hvor store tap det var i denne trefningen. Bataljonssjefen, major Sundlo, reagerte på dette med og uttale, at med de sterke stillingene som var på Tiltnes, var det umulig at tyskerne kunne komme unna uten store tap.

I etterretningrapporten fra 5, divisjon, het det: ”Tyske angrep nord for Binde avvist, store tap for tyskerne”.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag