Planlegger angrep på Steinkjer

1. mai: De norske avdelingene ligger i trening og planlegger det avtalte angrepet på Steinkjer.

Fiskehandler Alf Eriksen uten fiskebutikk. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Etter de siste nettenes "normaltilstand" rundt Snåsavatnet, hadd DR3 sine mannskaper begynt oppladningen til det planlagte angrepet med britene og franskmennene. Fortsatt visste den norske Bataljonen ingenting om at de allierte troppene sto på havna i Namsos - klar til å forlate Nord-Trøndelag.

Fortsatt skiføre

De norske skiavdelingene brukte fortsatt skiene, og føret var brukbart i Snåsa. Det var sol fra klar himmel om dagene og kjølig om nettene, en værtype som var positiv både for soldatens fysiske og psykiske helse.

Ved 9-tida om formiddagen ble kompaniområdet ved Tiltnes beskutt med mitraljøser fra et lavtgående fly. Flyet slapp en brannbombe som falt ned like ved husene på Tangen gård. Det fortsatte over Snåsavatnet og slapp en større bombe ved Braset, men ingen av bombene forrettet skade. Midt på dagen kom et heftig bombeangrep over avdelingskvarterene i Snåsa, og ved Sandnesmoen ble det sluppet flere bomber.

Halt!

Deutsche Wehrmacht hadde overtatt kontrollen over Steinkjer etter bombingen. De hadde straks satt i gang med å grave kanonstillinger på Nordsihaugen og på andre strategiske steder i byen. Tyskerne innkvarterte seg i første omgang bl.a. på Steinkjer skole, som engelske styrker hadde forlatt nærmest i panikk. Og da Steinkjerfolk etter hvert våget seg ned til byen for å lete i ruinene av sine hjem, måtte de passere strenge tyske kontrollposter. Fra første stund måtte de venne seg å høre det tyske ordet ”Halt!”

Det var lite av verdi å finne i ruinene. Flammene hadde gjort grundig arbeid. Fortvilelsen må ha vært stor, men livet måtte gå videre. Sannanbygget var i behold. Der bodde rådmann Kokaas. Hans leilighet ble raskt gjort om til et slags rådhus, hvor fortvilte innbyggere kunne søke råd og hjelp. Alt måtte improviseres. De kommunale arkivene var gått tapt. Telefon– og telegrafsambandet med omverdenen var brutt, men ble nå provisorisk gjenopprettet i kjelleren i Sannanbygget. Handelsstanden i Steinkjer var ikke rådløs. Kort tid etter at byen brente ned, var kjøp og salg i gang i improviserte lokaler i Sannanbygget. I noen dager fungerte Sannanbygget – ifølge rådmannen – som et slags stormagasin.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

Felttoget i Nord-Trøndelag