Slaget om Innherred ble storpolitikk

Den amerikanske journalisten Leland Stowe var «ringside» under slaget om Innherred i april 1940. Han sendte verden knusende artikler om det britiske felttoget, og kan ha bidratt til å felle Neville Chamberlains regjering i England.

Leland Stowe og hans sjåfør i Steinkjer mellom tyskernes 2. og 3. bomberaid mot byen den 21. april 1940. Foto: Paul Melander. 

Leland Stowe. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

21. april 1940 var amerikaneren Stowe øyenvitne til at tyskerne bombet Steinkjer. Sammen med den svenske fotografen Paul Melander var Stowe den eneste journalisten som befant seg midt i kamphandlingene i Steinkjer og ga verden en detaljert beskrivelse av situasjonen slik han opplevde den.

Det finnes få journalistiske beskrivelser av kamphandlingene på Innherred og bombingen av Steinkjer. Men den svensk-amerikanske duoen ga sterke skildringer av tyskernes brutale angrep.

Stowes rapporter fra Innherred etterlater lite ære til de engelske lederne:

Leland Stowe, New York Post 26. april 1940 (utdrag):

«Dette er den eneste øyenvitnerapporten om det første kapittelet av den britiske ekspedisjonstroppenes framrykking nord for Trondheim. Det er en bitter desillusjonert og nesten utrolig historie. Den britiske styrken som skulle feie ned fra Namsos besto av en bataljon av «Territorials» og en bataljon av kongens egen «Royal Light Infantry». Disse utgjorde færre enn 1500 menn. De ble dumpet i Norges dype snø og aprilslaps uten en eneste luftvernkanon, uten en skvadron støttefly, og uten et eneste stykke feltartilleri. De ble kastet i snø og gjørme til den 63. breddegrad for å bekjempe erfarne tyske soldater, hvor de fleste er veteraner fra den polske invasjonen og i tillegg utstyrt med de mest destruktive av moderne våpen. Det store flertallet av disse unge engelskmennene hadde i gjennomsnitt bare ett år militærtjeneste. De har allerede betalt en høy pris for en stor militær blunder som ikke ble begått av deres umiddelbare kommando, men i London. Hvis de ikke får store forsyninger av anti-luftvåpen og tilstrekkelig forsterkninger i løpet av noen få dager, vil restene av disse to britiske bataljoner bli nærmest tilintetgjort. Her er den forbløffende historien om hva som har skjedd med den tapre lille håndfull av britiske «Expeditionaries» over Trondheim: Etter bare fire dager med kamper, har nesten halvparten av denne første BEF-kontingenten blitt slått ut – enten drept, såret eller tatt til fange. På mandag ble disse relativt uerfarne og utrolig under-væpnede britiske tropper grundig slått. De ble drevet tilbake i bunnløs lidelse fra Vist, tre mil sør for den bombeherjede byen Steinkjer».

– Ingen hvem som helst

Stowe siterte britiske offiserer under retretten fra Steinkjer: «For Guds skyld, fortell dem at vi må få fly og anti-luftvåpen. Det er et blodig kaos her. London har sviktet oss». Stowe siterer også en norsk offiser som uttaler at «Det ser ut til at engelskmennene vil slåss til siste nordmann», med en sterk hentydning om at den norske offiseren syns britene er svært defensive.

– Leland Stowe var ingen hvem som helst, sier Arvid Bryne, tidligere journalist i Dagbladet og forfatter av boken «Krig og sannhet».

– Jeg er overrasket over at Leland Stowe var så langt nord som Steinkjer. Jeg vet at han var i Oslo og så tyskerne marsjere opp Karl Johan 9. april 1940, men var ukjent med at han rapporterte fra Steinkjer også. Etter min mening står Stowe for det beste av det amerikansk journalistikk har hatt å by på. Han ga korte, konsise og lett forståelige faktarapporter fra stedene han oppsøkte, sier Bryne,

Advarte mot Tyskland

Leland Stowe advarte mot Nazi-Tyskland allerede sommeren 1933. Han hadde vært i Tyskland og var sjokkert over nazistenes aggressive militarisme, og skrev en rekke advarende artikler. Disse artiklene fikk aldri innpass i amerikanske aviser. Redaktørene mente han overdrev, og kunne ikke tro at Tyskland var i ferd med å bygge opp en slik militær styrke som Stowe advarte mot.

I begynnelsen av april 1940 befant Leland Stowe seg i Stockholm og hadde tenkt å reise til Riga. Ved en ren innskytelse dro han i stedet til Oslo. Tirsdag 9. april våknet Stowe opp til tyske bombefly, og ble dermed øyenvitne da de tyske troppene inntok Oslo.


Svensk fotograf i skuddlinjen

Paul Melander fra den svenske bildtidningen SE var en av de aller siste som forlot Steinkjer før tyskerne tok byen. Hans øyenvitnebeskrivelse og bilder gir oss et unik innblikk i en av Steinkjers mest dramatiske dager.

 

– Tar okkupasjonen med stor ro

Tittelen på den første saken han sendte hjem til Amerika fra Norge var «Norwegians in Oslo Take the Occupation Calmly» – nordmennene i Oslo tar okkupasjonen med ro. Stowe beskrev skildret nordmennene som passive og apatiske. Han fortalte om intervjuer med nordmenn som bare spurte: Hvorfor gjør ikke britene noe? Hva vil amerikanerne gjøre? Da Stowe skal ha replisert: Hva skal dere gjøre? 

Til en annen sak het førstesiden i Chicago Daily News i store typer: «Betrayl of Norway». Stowe skrev her om norske forrædere og om at tyskerne hadde bygget en trojansk hest i Norge. Stowe reiste deretter til Trondheim og Innherred og ga en øyenvitnerapport om den dårlig utrustede britiske hæren.

Trøbbel for engelske ledere

Stowes artikler skapte så mye røre i England at en britisk rapport fra 1940 kalte den en «forvrengning av fakta». Britiske aviser gjenga kun små utdrag fra Stowes artikler og krevde større åpenhet fra den britiske overkommandoen om hva som egentlig skjedde i Norge og spesielt Nord-Trøndelag. Kan det være slik at at Stowe sine beretninger fra den allierte fiaskoen på Innherred var en av hovedgrunnene til at Neville Chambarlain og regjeringen i England måtte gå?

– Leland Stowe sine artikler fra Norge undergravde uten tvil Chambarlain og hans regjering i England, og har uten tvil vært en medvirkende årsak til den britiske regjeringens fall, sier Bryne.

– Vi skal være klar over at både britiske, norske og ikke minst amerikanske ledere både under og etter krigen la ned et voldsomt arbeid for å «dekke over» Stowes artikler fra Norge. Her var det mye sprengstoff, og han levnet verken den norske forsvaret eller britiske «redningsmenn» mye ære. Det ble viktig for den Norske eksilregjeringen å bygge opp Norges renommé, som hadde fått en alvorlig ripe i lakken etter Stowes beretninger fra krigshandlingene i Norge, sier Arvid Bryne.

Viktig historie

Krigshistoriker Dag Skogheim fra Levanger sier at Leland Stow sine artikler er svært viktig for å bringe inn nye elementer i hva som egentlig skjedde i Nord-Trøndelag.

– Slike artikler er verdt sin vekt i gull når historien skal fortelles. Det er ingen tvil om stormaktene England og Frankrike sendte sine soldater ut til en krig som skulle vinnes på sin egen måte. De var ikke vant til samarbeide, og i tillegg var de teknisk og taktisk utdatert. De lot kampvillige norske soldater i stikken og rømte nærmest Nord-Trøndelag etter et fiasko-felttog nesten uten sidestykke.

Dag Skogheim er enig i at Leland Stows artikler har skapt ringvirkninger helt til statsminister Chambarain i England.

– Jeg er overbevist om at Winston Churchill fant god nytte i artiklene til Stowe for å bli kvitt Chambarlain, og da kanskje i særdeleshet artiklene fra kampene i Steinkjer og Innherred som endte med et britisk fallitt, sier Skogheim.

Mangel på motstand

Stowe ga Norge mye kritikk for det han kaller «mangelen på motstand mot de tyske invasjonsstyrkene». Denne påstanden ble senere indirekte besvart av selveste president Roosevelt.

Stowe kom tilbake til USA vinteren 1941 og la ut på en 60 dagers turné med foredrag om sine opplevelser i krigens Europa. «There was treason in Norway, regardless of what Mr. Hambro says,» sa Stowe i et foredrag i februar 1941, og sitatet til  C.J. Hambros «I Saw It Happen in Norway». Minister Morgenstierne ved legasjonen i Washington D.C. nedla et stort opplysningsarbeid for Norges sak og mot Stowes beskrivelser. Blant annet skrev Morgenstierne svarbrev til alle aviser som hadde trykt Stowes reportasjer, og som på mange måter kulminerte med president Roosevelts kjente tale «Look to Norway».

Forfatter Alf R. Jacobsen er godt kjent med Leland Stowes artikler fra Norge. Jacobsen har nettopp avsluttet sin bokserie om det tyske overfallet på Norge våren 1940.

– Sannheten er krigens første offer. Leland Stowe var en anerkjent journalist og et sentralt øyenvitne da Tyskland angrep Norge. Stowe må i tillegg regnes som en objektiv journalist fra Amerika. Det samme kan man ikke si om pressen i England som glorifiserte det allierte felttoget i Norge, og som skrev at Hitler var dømt til å tape i Norge. Da Chambarlain 2. mai 1940 innrømmer nederlaget og forteller at slaget om Trondheim og Nord-Trøndelag er tapt, skaper dette store reaksjoner i England. Knipetangsmanøveren for å stoppe tyskerne og gjenerobre Trondheim hadde mislyktes på alle fronter. Chambarlain ble felt på de alliertes retrett fra Norge, mener Jacobsen.

Felttoget i Nord-Trøndelag