Trondheim 9. april 1940

Felttoget i Nord-Trøndelag

Etter noen timer har tyskerne full kontroll over Trondheim sentrum. De fåtallige norske styrkene har fått ordre om ikke å ta opp kampen, og de militære lederne har reist nordover. Tyskerne sette opp vaktposter ved sentrale knutepunkt og patruljerer i gatene, besetter militære kontorer og lagre, og setter opp sitt hovedhvarter i Phoenix Hotell.

Felttoget i Nord-Trøndelag