Tirsdag 9. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin krigsdagbok

Den tyske Destroyeren Scharnhorst gikk inn Skarnsundet ca. kl. 20.00. tirsdag 9. april. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl. 03.20 mottar Regimentsstaben på Steinkjersannan pr. telefon fra Divisjonen i Trondheim meddelelse om at tyske krigsskib nettop hadde forsert Agdenes festning og var på vei mot Trondheim. Regimentet fikk ordre om å alarmere II/I.R.13. Bataljonen blev alarmert kl. 03.30.

Kl. 06.30 blev meddelt fra Trondheim telefoncentral at tyske tropper besatte centralen.

Kl. 09.50 fikk Regimentet av Divisjonen ordre om å sende II/I.R.13 til Åsen, med ett geværkompani fremskutt til Skatvalodden.

Kl. 18.00 var et geværkompani på plass på Skatvalodden med forbindelse til «Skolekompaniet» i Stjørdal. Resten av bataljonen på plass i området Åsen kl. 20.50.
Utover eftermiddagen fikk Regimentet regelmessig nøiaktige meldinger om de tyske krigsskibs manøvrer i Trondheimsfjorden og Beitstadfjorden. En tysk destroyer gikk inn Skarnsundet kl. 20.00 og la til land ved Kirknesvågen ca. 12.00 neste dag.

Kl. 20.50 fikk II/I.R.13 ordre fra Divisjonen om å rykke tilbake til Røra, hvor den gikk i stilling. Forlegning på gårdene i alarmberedskap.

Kl. 23.15 gir generalmajor Laurantzon telefonisk beskjed om at all mobilisering skal innstilles.

Felttoget i Nord-Trøndelag