Torsdag 11. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin krigsdagbok

Den tyske krysseren "Admiral Hipper" på vei inn Trondheimsfjorden 11. april 1940. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

De tyske krigsskib synes ikke å ville forsøke å forsere isen i Beitstadfjorden lenger øst enn til Follafoss-Kirknesvågen. Krigsskibene behersker (med sine kanoner) dermed Steinkjer og veien Steinkjer-Trondheim. Oppsettingen av de nye avdelinger måtte derfor henlegges til Kvam.

Følgende stridskrefter er disponible i Nord-Trøndelag:
a) II/I.R. 13 i Følling – med en slagdags ammunisjon.
b) En mindre styrke under oppsetting på Steinkjersannan – med Regimentets restbeholdning av ammunisjon.
c) Ett landvernskompani – ca. 100 mann – under opsetning i Verdal. 30 patroner pr. gevær.
d) Ett landvernskompani – ca 80 mann – under upsetning i Grong. 40 patroner pr. gevær.
e) 5. Divisjons skole vest Lømsen.
f) D.R.3 under forflytning til Stod fra Rinnleret.

Oppgaver:
- D.R.3 skulle effektivt sperre broene over Verdalselven.
- Øvelsesavdelingen skulle effektivt sperre broene over figga.
- Regimentsintendanten ved I.R.13 skulle snarest mulig evakuere depotene på Steinkjersannan.
- I.R.13s kvarter flyttes til Grøtan gård i Kvam.
- 5. Divisjons befalsskole underlegges II/I.R.13 og forlegges i Føllintrakten.
- II/I.R.13 forbereder effektiv sperring av hovedveien langs Lømsen.
- Landvernskompani 1 forflyttes fra Verdal til Namdalen.

Felttoget i Nord-Trøndelag