De første dagene

"Den 9. april om morgenen ble bataljonen sendt sydover til Åsen for å sette seg i besiddelse av Fættendefileet".

MØTTE FRIVILLIG: Den erfarne offiseren Henrik Hegle var en av mange som meldte seg til tjeneste på Steinkjersannan i aprildagene i 1940. 

VETERAN: Henrik Hegle nølte ikke da det ble behov for hans erfaring og lederevner under felttoget i Nord-Trøndelag, og trakk 66 år gammel i uniform igjen. Foto utlånt av familien.  

Felttoget i Nord-Trøndelag

Henrik Hegle (1874-1954) var 66 år og pensjonert løytnant da krigen brøt ut. Han hadde blitt engasjert som intendant på Steinkjersannan for å forberede hjemkomsten av I.R.13-bataljonen som var på nøytralitetsvakt i Narvik-området. Han fortsatte i tjenesten som intendant fra 9. april til kapitulasjonen.
Her er utdrag av hans nedtegnelser fra felttoget i Nord-Trøndelag:

«Jeg blev engasjert av regimentsintendanten (jeg hadde i 1940 ikke ordre om fremmøte i tilfelle mobilisering) til å fungere som kvartermester under skifte av bataljoner i Narvik. Møtte på Sannan mandag 8. april for å forberede overtagelse av proviantmagasinet, ordne med rengjøring samt innkvartering og forpleining av I/I.R.13 ved hjemkomst fra Narvik. II/I.R.13 var møtt 5. april, og var ferdig oppsatt i dagene 7.-8. april.

Tyskerne kommer!

Natten til 9. april landsatte tyskerne tropper i Trondheim og flere andre steder i landet. Der gikk så ut mobiliseringsordre og onsdag 10. april var første mobiliseringsdag. Alt som jeg hadde forberedt for å ta imot bataljonen fra Narvik blev da kullkastet. Etter planen skulle II/I.R.13 reist fra Steinkjer til Narvik torsdag 11. mai, men dette ble det altså intet av.

Den 9. april om morgenen ble nemlig bataljonen sendt sydover til Åsen for å sette seg i besiddelse av Fættendefileet, men etter å ha mottatt melding om at en tysk krysser var gått inn i fjorden og landsatt tropper bak nordmennenes rygg, gikk bataljonen tilbake til Røra. Fra overkommandoen var der gitt ordre om at det ikke skulle ydes motstand. En idiotisk bestemmelse, og soldatene var forbannet over at de ikke fikk skyte.

Forberedelser

Mobiliseringen gikk imidlertid sin gang. III/I.R.13, øvelsesbataljonen og landvernet samledes etter hvert i Verdal og på Sannan, og andre mobiliseringsdag, torsdag 11. april, var en stor del beklædt og ble satt i virksomhet, blant annet med å forberede sprengning av broer. På Sannan ble mitraljøser satt i stilling mot flyangrep".

Felttoget i Nord-Trøndelag