Krigen kommer til Norge

«Operation Weserübung» iverksettes.

Tyske bergjeger-soldater venter på å gå ombord krysseren «Admiral Hipper» i Cuxhaven 6. april 1940. Kursen er satt: Norge. Foto: Bundesarchiv/Wikipedia 

Felttoget i Nord-Trøndelag

3. april la tyske krigsskip ut fra havn i Tyskland med kursen satt nordover.

Operation Weserübung i gang

Invasjonen av Danmark og Norge,  «Operation Weserübung» , var i dermed iverksatt. Sent på kvelden 8. april falt den første nordmann, kaptein Leif Welding-Olsen, på bevoktningsfartøyet «Pol III» i ytre Oslofjord. De tyske skipene fortsatte innover fjorden, men ble stoppet da Oscarsborg festning og kanonstillingene på Drøbaksiden, under ledelse av oberst Birger Eriksen, senket flaggskipet «Blücher» og senket eller skadet andre skip i den tyske armadaen. Blücher fraktet de styrkene som skulle sikre kontroll over det politiske apparatet i Norge, og senkningen forsinket tyskernes fremmarsj slik at konge og regjering fikk mulighet til å rømme fra Oslo.

Svak motstand

I de andre byene som ble angrepet, møtte tyskerne bare svak eller ingen motstand, og felttoget i Norge var i full gang.

Felttoget i Nord-Trøndelag