Fredag 12. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin krigsdagbok

Den første flyalarmen i Steinkjer gikk 12. april klokken 16.30. I de påfølgende dagene ble tyske speiderfly mer og mer nærgående. Bildet viser et Heinkel 115 observasjons- og bombefly. Foto: Levanger Museum/Kilde: Eggevandring.net 

Felttoget i Nord-Trøndelag

06.30. Vi søker forbindelse med engelske krigsskib som angivelig er observert i Namsenfjorden. Vår mobilisering fortsetter de steder hvor forholdene gjør det mulig og i den utstrekning det forefinnes materiell.

Fra Regimentets ordre nr. 4:
- Ingen avdeling må under noen omstendighet la sig overmanne. Avdelingene skal imidlertid inntil videre søke å undgå avgjørende kamp og om nødvendig trekke sig videre nordover i retning Grong.
- Det innskjerpes den største økonomi med ammunisjon, da beholdningene i Nord-Trøndelag er meget små og nye forsyninger fra de nu besatte områder sydover overhodet ikke kan skaffes.
- De styrker som finnes i Nord-Trøndelag, er nu samlet nordenfor og østenfor Steinkjer, utenfor virkning av skibsskyts.

II/I.R.13 ble beordret opsatt på ski i den utstrekning soldatenes skiløperferdighet tillot dette. Da denne bataljons personell var utskrevet fra kystdistriktene, regnet man med at bare en tropp pr. kompani kunne settes op på ski.
Snøen er svært løs, så selv skiløperne synker ned til knes. Til fots synker man – utenfor veiene – ned inntil livet.
På vår side finnes ikke skyts, heller ikke luftvernkanoner eller fly.

Regmimentet regner med at våre avdelinger må tåle å bli utsatt for bombing og møte beskytning av det tyske flyvåben uten aktivt å kunne forsvare seg mot dette.

Den eneste vei sydover som kan brukes er veien Henning-Leksdalsvatnet-Stiklestad-Verdalsøra. Denne blir derfor å bruke for sikring og opklaring mot Verdal.

Kl. 10.00 bestemte Regimentet at en ny bataljon – III/I.R.13 – skulle sammensettes av Øvingsavdelingen, Landvernskompani 1 og Skolekompaniet. Utover dagen strømmet frivillige inn til Regimentskontoret i Steinkjer og til Kvam. Aldersspennet fra 16 til 64 år.

Kl. 17.00 fikk Regimentet melding om at 20 tyske fly var stasjonert på Værnes. Av disse en del transportfly. Videre skulde ca. 200 tyske soldater ligge på Værnes.
Ut over dagen en del flyvirksomhet over Snåsavatnet i lav høyde. Det ble beordret skarpt vakthold mot Snåsavatnet og være forberedt på landsetting av tyske tropper på isen fra fly.
Det skal kun skytes mot fly hvis avdelinger blir bombet eller beskutt.

Felttoget i Nord-Trøndelag