Lørdag 13. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin krigsdagbok.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl. 10.00 sender Regimentet ut sin ordre nr.9.
1) I og med at Norge er blitt krigsskueplass er den militære straffelov trådt i kraft, krigsretten innført og dødsstraffen gjeninnført.
2) Spesielt innskjerpes: Militære eller civile som utspreder falske forlydender eller gir uvedkommende militære opplysninger blir stillet forKrigsrett og dømt efter den militære straffelov.
3) Som krigsdommer ved Divisjonen er beordret sorenskriver A. Lindboe.

Kl. 10.50. Møte på Steinkjer mellom overlæge Johannessen, Innherad fylkessykehus, oberst Wettre og oberst Getz. Det blev bestemt opprettet:
- Lasarett på Seem i Snåsa med 100 senger.
- Feltlasarett på Sunnan (jernbanevogner) – 18 senger med læger og utstyr.
- Lasarett på Sund Folkehøgskole – 100 senger.
- Lasarett på Mære landbruksskole – 125 senger.
- Førstehjelpsstasjon på Saftfabrikken – 2o senger.
- Lasarett på Staup Hagebruksskole – 25 senger.
- Lasarett på Skogn Folkehøiskole – 35 senger.
- Innherads sykehus holder til disp. 170 senger for Hæren.
- Vonheim, Agle og Vårtun i Snåsa – 60 senger ved Snåsa Sanitetsforening
- Namdals Folkehøiskole i Grong – 200 senger.
- Ett feltsykehus for 150 patienter fra Svenske Røde kors.
- Nansenhjelpen (for sivile) – 60 senger.
- Vennenes ambulanse – 20 biler.
- Sykestue i Følling.

16.30 blir veien mellom Sunnan og Følling beordret brøitet. D.R.3 skulle i tilfelle retrett benytte denne vei for sitt tren.