Gjemte fanen til IR 13

Ledelsen for Infanteriregiment nr. 13 (IR 13), flyttet søndag 14. april 1940 til Hegge Nordre i Øvre Kvam.

Dette er IR 13s nåværende fane etter.  

Felttoget i Nord-Trøndelag

Regimentets intendant var av naturlige grunner engstelig for regimentets fane. Etter avtale med gårdens eier, Gurine Hegge, ble det overlatt til hennes gårdsbestyrer Kolbjørn Hognes å finne et trygt gjemmested for fanen. Ole E. Noem har nedtegnet denne historien, og forteller at Hognes først gjemte fanen i skogen overfor gården. Men etter hvert ble det mange tyskere som trampet rundt i området, og han fant det best å flytte fanen.

Perfekt gjemmested

Og Hognes fant det perfekte gjemmested: Den store trønderlåna på Hegge hadde flere rom på loftet (andre etasjen) hvor det var lagt undertak på gulvåsene mot kvisten. På kvisten var det også skikkelig gulv, men dette var ikke spikret fast, og det var derfor en enkel sak for Hognes å løfte opp noen gulvbord og stikke fanen under. Den erværdige fanen var sikret.

Funnet igjen etter fem år

Endelig opprant den store fredsdagen. Noem forteller at en lastebileier i Kvam, Einar Olsen, stilte både seg selv og lastebilen til disposisjon for musikklaget «Liv», som hadde bestemt seg for å spille gjennom hele bygda denne dagen.

– Vi startet ved grensen til Snåsa, skriver Noem. Med på lasteplatten var også Olaf Aasved, kjent førstetenor i regimentets musikkorps, som plutselig utbryter:

– Der er sannelig IR 13 sin fane! For både Noem og Aasved var det et stort øyeblikk å se Hognes borte på gardstunet, vaiende med fanen. Kort tid etter den første «lufteturen» ble fanen hentet og brakt til Steinkjer, og den kom i bruk igjen åtte dager senere under den storstilte 17.-maifeiringen.

Felttoget i Nord-Trøndelag