Søndag 14. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin krigsdagbok.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl. 11.00 flyttet regimentskommandoen til Hegge gård i Kvam.

Kl. 11.12. II/I.R.13 fikk ordre om å sperre veien over Namdalseid ved Haltuv.

Kl. 12.45 gav Regimentet ordre om at ingen skal motsette sig engelsk eller fransk landgang innen områdene.  Ethvert forsøk fra mindre tyske styrker på å sette sig fast innen området skal hindres, og ethvert forsøk på å bryte frontlinjen skal avvises med alle midler.
Verdal jernbanebro er avbrutt av divisjonen.
III/I.R.13 overtar skolekompaniet på Follafoss, og fortsetter opsetningen av sine avdelinger. Alle øvede frivillige tas imot.
I.R.13 har vaktholdet i det besatte område vest og nordvest for en linje fra Trondheimsfjorden - over Skarnsundet – Beitstadfjorden – Egge – Snåsavatn. D.R.3 overtar det området som ligger øst og sydøst for nevnte linje.

Kl. 17.40. II/I.R.13 får ordre om å anordne veisperringer ved Sprova.

Kl. 21.00 får regimentet telegram fra major Sundlo i Mosjøen: «Sjette distriktskommando har beordret mig med avdeling til Deres rådighet».
Divisjonen stiller I/I.R.14 (Mosjøen) til høire avsnittssjefs disposisjon. Bataljonen kan trekkes nedover når som helst.

Kl. 21.05 melder 5. Divisjon at en engelsk jager pluss 2 andre skib nu i Namsos. Kaptein Langli snart fremme i Namsos.

Kl. 21.10 får II/I.R.13 ordre om å sende en tropp til sperringene i Beitstad, vakthold mot syd. Lensmannen skal stå klar med civil arbeidskommando for å fjerne sperringene slik at tropper fra nord kan passere.

Kl. 22.15 sendes telegram til major Sundlo i Mosjøen: «Erkjenner mottatt ciffertelegram av 14. april. Vær forberedt. Ordre i morgen».

Felttoget i Nord-Trøndelag