Mandag 15. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl. 11.00: Sambandstjenesten ved høire avsnitt bragt i orden. Transport av korn og mellaster fra fylkets lagre.

Kl. 13.00. Underretning fra 5. Divisjon om at veien Rissa – grensen mot Verran ryddes for trafikk av fienden.

Kl. 13.19: Regimentet gir ordre om at
a) BN II/I.R.!3 skal sende tilstrekkelig vakt til Follafoss og hindre landgang og oppklare sydover.
b) Vaktholdet over den tyske kullbåt skal skjerpes, og mannskapet skal hindres i å kommunisere til og fra Malm.
c) Det er maktpåliggende at fiendtlig fremrykning over Namdalseid hindres.

Kl.15.45: Privat bilkjørsel skal ophøre fra kl. 19.00 i dag. Unntatt er evakuering av personell, transport av materiell og syketransport. Alle kjørende skal ha tillatelse fra militær myndighet eller politi.

Major Sundlo meddeler pr. telefon fra Mosjøen at hans bataljon er ferdig opsatt i løpet av et par dager. Regimentet meddeler ham at hans bataljon vil bli transportert til Grong så snart opsetningen er ferdig. Bataljonen sender straks en kommando til Grong som rekogonoserer innkvartering for bataljonen. Major Sundlo reiser til Grong mår alt er ordnet med bataljonens opsetning og transport. Melder seg derfra for regimentsjefen.

Kl. 21.00: Politimestrene i Namsos og Steinkjer pålegges å skaffe busser og lastebiler til transport av ca. 200 mann fra Mosjøen og Namdal. Kjøretøyene skal så klar til avmarsj i Steinkjer og Namsos i løpet av 16. april.

Felttoget i Nord-Trøndelag