Tirsdag 16. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Frivillig evakuering av Steinkjer begynt og fortsetter hele dagen. Sivilt ansvar.
Alle bilverksteder i Steinkjer lagt under Regimentet.
1.500 tonn kull beslaglagt og beordret losset i Follafoss.

Kl. 13.50 melder Namsos politi at de rekvirerte bilder for transport Mosjøen-Grong stod ferdige på Grong stasjon.

Kl. 13.52 melder II/I.R.13 at kompaniet ved Tørring har latt 12 engelske befalingsmenn passere sperringene på vei mot Steinkjer.

Kl. 19.00. Konferanse i divisjonskvarteret mellom divisjonssjefen, oberts Wettre og oberst Getz om nyordning av kommandoforholdene ved opprettelse av 5. brigade. Divisjonsordre om dette i morgen.

Kl. 20.15 melder fylkesmannen i Nord-Trøndelag at veien Nordli-Formofoss er ferdig brøitet for biltrafikk.

Kl. 21.40. Hotel Fønix i Snåsa rekvirert for innkvartering av brigadestab.

Kl. 21.30. Bilene til Mosjøen pålagt å kjøre nordover.

Kl.22.00 pålegges politiet i Namsos å skaffe to engelske og to franske tolker. Disse skal meldes seg på Hotel Fønix i Snåsa 17. april kl. 12.00.

Kl.22.00 melder major Sundlo seg i telefonen fra Grong. Transporten av I/I.R.14 kan begynne den 17 om aftenen. Transporten foregår således: To kompanier den 17. april, to kompanier den 18. april og ett kompani 19.april. Sundlo vil inntil videre oppholde seg på Grong gjestgiveri.

Kl.00.00: Landvernbataljonen melder at det foregår forlegning av allierte tropper i Grong. Bataljonen får ordre om å påse at allierte tropper ikke blir forlagt i Harran.

Felttoget i Nord-Trøndelag