Elverum legges i grus

Bombet fordi tyskerne antok at konge og regjering søkte ly i Elverum.

Elverum ble totalt ødelagt av tyske bomber den 11. april 1940. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Etter at Stortinget og Regjeringen hadde holdt møte på Hamar 9. april, fortsatte de nordover til Elverum, og de vedtok der Elverumsfullmakten som tillot regjeringen å styre landet i eksil inntil krigen var over.

Bombet sønder og sammen

Den 10. april ble tyskerne stoppet ved Midtskogen, og den 11. april ble Leiret (Elverum sentrum) bombet. Etter bombingen stod bare noen få hus igjen, mens et tyvetalls av de største bygningene lå i ruiner. 41 mennesker, derav 20 soldater, ble drept i angrepet. Tapstallene hadde sannsynligvis vært høyere dersom ikke folk dagen før, etter flere flyalarmer, hadde fått henstilling om å komme seg ut av sentrum. Leiret var det stedet på Østlandet som opplevde de største ødeleggelsene under krigen.

Provisoriske brakker

Under krigen var det bare tillatt å reise provisoriske brakker i Leiret, og først etter at freden kom i 1945 kunne man begynne gjenoppbyggingen av Elverum.

Felttoget i Nord-Trøndelag