Flukten fra Nybergsund

Dramatisk flukt

BERØMT BILDE: På dette svært berømte bilde flykter kong Haakon og kronprins Olav fra tyske bomber gjennom Nybergsund. Bildet er tatt av hotelldirektøren Johan Klüger. (Arkivfoto: Krigsarkivet) 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Etter å ha forlatt Elevrum fortsatte konge, kronprins og regjering flukten videre til Nybergsund. Derfra ble det for andre gang gitt et kontant nei til okkupasjonsmakten som krevde regjeringens avgang og kongens godkjenning av Vidkun Quisling som statsminister. Tyskerne fulgte hakk i hæl, og det var med nød og neppe at følget kom seg ut av Nybergsund før bombingen startet.

Dramatisk flukt

Under den dramatiske flukten fra Nybergsund natten mellom 11. og 12. april ble følget splittet opp, noen kom til Lillehammer mens andre endte opp på Drevsjø. Derfra valgte kongefølge og statsministerfølge forskjellige fluktruter før de alle ble samlet igjen i Tromsø i begynnelsen av juni. Underveis ble regjeringen utvidet først med tre nye konsultative statsråder fra andre partier, deretter med ytterligere to. Og hele tiden, med fienden hakk i hæl, ble det holdt møter der det ble vurdert, diskutert og fattet vedtak med vidtrekkende betydning for folk og land.

Til England

Den siste regjeringskonferansen på norsk jord ble avholdt i Tromsø 7. juni 1940. Regjeringen takket da ja til det britiske tilbudet om opphold i Storbritannia. Seinere samme dag befant konge, kronprins og de fleste regjeringsmedlemmer seg om bord i krysseren Devonshire på vei til England, til fem år i eksil. Norges lovlig valgte regjering var uten både territorium og administrativt apparat og hadde fem krevende og strevsomme år foran seg. Eksilregjeringens første konferanse i utlendighet ble avholdt i London 11. juni 1940, den siste 25. mai 1945.

Felttoget i Nord-Trøndelag