Beskutt i hytte

24 år gamle Arne Holten fra IR13 deltok i kampene på Bjørnefjell.

IR 13s minne om de sju falne under krigen i 1940. (Foto: Morten Stene, Steinkjerleksikonet) 

Arne Holten deltok i kampene på Bjørnfjell. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Arne Holten var 24 år gammel og nyutnevnt fenrik da han i aprildagene i 1940 deltok i kampene mot tyskerne på Bjørnefjell som troppssjef i 3. kompani, 1. bat./IR 13.

- Vi lå nøytralitetsvakt i Narvik og i Bjerkvik. 8. april fikk vi beskjed om at den planlagte heimreisen var utsatt på ubestemt tid. Samtlige styrker ble beordret overflyttet til Narvik. Da vi kom til byen, fikk vi den korte meldingen: «Norge er i krig». Snart var Narvik besatt av tyskerne. Vår avdeling, som besto av ca. 200 mann, kom seg ut av byen og begynte tilbaketrekning østover, forteller Arne Holten.

Hele tiden på turen østover fra Narvik ble de norske soldatene beskutt, og turen ble svært slitsom.

- I Silvik fikk vi våpen og ammunisjon fra Sverige, og deretter trakk vi oss videre østover mot Bjørnefjellområdet. I dagene som fulgte ventet vi på at engelskmennene skulle besette Narvik. En tysk styrke ble tatt til fange på Bjørnefjell, og den 15. april trakk vi oss tilbake til ei stor hytte for å få litt søvn. En større tysk styrke rykket imidlertid igjen fram mot Bjørnefjell, og vi ble beskutt inne i hytta. Med nød og neppe kom vi oss i dekning bak hytta, men en av oss ble såret, sier Arne Holten. Etter hvert ble det klart at Bjørnefjell var falt i tyskernes hender. En del av den norske styrken hadde kommet seg over grensa til Sverige, noen var tatt til fange mens flere hadde falt under kampene.

Kampene på Bjørnefjell i aprildagene i 1940  kostet sju soldater fra IR 13 livet.


(Arne Holten ble intervjuet av Trønder-Avisa 14. juni 1984)

Felttoget i Nord-Trøndelag