Nortraship etableres

Innsatsen til krigsseilerne var Norges viktigste bidrag til de alliertes seier.

DS «Hestmanden» er det eneste gjenværende skipet av Nortraships flåte, og er erklært verneverdig av Riksantikvaren. Foto: wikipedia.no 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Den norske handelsflåten var spredd på alle hav og hadde seilet i risikosoner allerede fra september 1939. Nærmere 400 sjøfolk og nesten 60 skip var tapt i kampene på havet før Norge kom med i krigen 9. april.

Norsk-kontrollert

Invasjonen 9. april 1940 gjorde det maktpåliggande å sikre kontroll med uteflåten. Norske rederi- og handelsinteresser i London, og etterhvert Den norske regjeringen ble ganske snart enige om hvordan handelsflåten skulle disponeres og organiseres. Ett av hovedpunktene var at den fremdeles skulle være norsk-kontrollert.

Enorm flåte

Nortraship,  The Norwegian Shipping and Trade Mission, ble opprettet av de norske myndigheter i London 1940 for å disponere den norske handelsflåten under krigen. Utenfor Nordsjø-sperren var det 9. april 1940 806 norske skip på 4 mill. brt, som kom under Nortraships kontroll. 241 av disse skipene, ca. 1,9 mill. brt, var tankskip. Nortraship disponerte også en del andre skip, bl.a. i Sverige, som kom til Storbritannia. Administrasjonen lå i London (direktør Ingolf Hysing Olsen) og New York (direktør Øivind Lorentzen), dessuten var det kontorer i andre havnebyer; antall funksjonærer kom opp i 1200. Overskuddet i Nortraship var på 110 mill. pund, i tillegg kom utbetalt assuranse for forliste skip med 70 mill. pund. Nortraship ble avviklet fra 1. oktober 1945 med skipenes tilbakeføring til rederne og oppgjør for bruken av dem.

Vikitigste bidrag

Krigsseilere er betegnelsen på besetningsmedlem om bord i norske handelsskip under de to verdenskrigene. Under 1.verdenskrig var Norge nøytralt, men likevel ble i alt 647 handelsskip torpedert eller minesprengt med tap av rundt 1500 sjøfolk. Innsatsen krigsseilerne gjorde under 2.verdenskrig vurderes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. Under ekstremt vanskelige forhold fraktet norske handelsskip drivstoff, krigsmateriell og andre varer, først og fremst over Atlanterhavet, men også i Middelhavet, Indiahavet og den vestlige del av Stillehavet. De viktigste forsyningslinjene som etter hvert ble konvoiruter i Atlanterhavet, gikk fra New York og Halifax til Liverpool, fra Sierra Leone til Port of Spain eller Liverpool, fra Gibraltar til New York eller Liverpool, og fra Liverpool til Murmansk . Foruten krigsseilere som var om bord på skip utenfor Norge (uteflåten), var det også mange som måtte seile i norsk og nordisk farvann.Film: Hestmanden - A lucky ship

Film om restaureringen av DS Hestmanden og formidlingen av historien til krigsseilerne. Produsert for Stiftelsen Hestmanden.

 

Les mer: www.hestmanden.noKilder:

Store norske leksikon

Arkivverket

Felttoget i Nord-Trøndelag